Från pinnar till kvalitet

advertisement
Almedalen
Från pinnar till kvalitet
– är förändrad styrning lösningen för psykiatrin?
Arrangör: Dagens Medicin i samarbete med Janssen
Dag: Måndag 29 juni 13.00–14.00
Plats: Burmeister, Tage Cervins gata 8
Almedalen
Från pinnar till kvalitet
– är förändrad styrning lösningen för psykiatrin?
I Sverige drabbas upp till 2 000 personer varje år av en allvarlig psykiatrisk diagnos.
Schizofreni är den vanligaste diagnosen, lika vanlig som diabetes typ 1 och
ledgångsreumatism men betydligt mindre uppmärksammad.
Samtidigt är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige
och det snabbast växande arbetsmiljöproblemet. Trots nationella satsningar
på psykiatrin de senaste åren ökar problemen och stigmatiseringen av personer
med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar på arbetsplatser, i skola och
sjukvård kvarstår.
Hur skapar vi en tillgänglig, jämlik, kunskapsbaserad, säker och patientcentrerad
psykiatrisk vård? Hur kan professionen ta större ansvar? Hur styr vi mot en
värdebaserad vård där patienten behandlas som en individ och inte en pinne
i systemet?
Introduktion:
Marcus Sandborg, patient med diagnosen schizofreni inleder 10 min med
patientperspektivet. Därefter Gabriel Wikström, (S), Sjukvårdsminister 10 min
med nationellt perspektiv.
Janssen-Cilag AB Box 7073, SE-192 07 Sollentuna, Sweden
Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.se
JC-150164-1
Diskussion:
• Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL
• Marcus Sandborg, patient med diagnosen schizofreni
• Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen S:t Görans sjukhus
Norra Stockholms psykiatri
• Gabriel Wikström, (S), Sjukvårdsminister
• Anders Åkesson, (MP), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
i Region Skåne.
• Monica Selin (KD), regionråd, Västra Götalandsregionen
Download