Droger

advertisement
Droger
Kroppens signalsystem
• Nerver
• Signalsubstanser mellan nervceller (i synapserna)
• Hormoner
Tobak
• Verksam substans
– Nikotin
• Nikotin finns i bladen från växter av tobakssläktet
• Effekt
– Ökar tillfälligt välbefinnandet
– Ger kallsvettningar, hjärtklappning, ev. även illamående
och ångest
• Hur fungerar det?
– Frisätter signalsubstansen noradrenalin
• Uppiggande
• Ökar puls och blodtryck
• Samma effekt som ”flykt-/stridshormonet” adrenalin.
Alkohol
•
Verksam substans
– Etanol
•
•
Effekt
–
–
–
–
–
–
–
•
Framställs genom jäsning av växtavkok tillsammans med jäst och socker
Bedövning av hjärnan
Avslappning 0,3- 0,4 promille
Avtrubbning försämrad muskelkontroll 1 promille
Försämrad syn och hörsel 2 promille
Balans och muskelkontroll avsevärt försämrad 3 promille
Medvetslöshet 4 promille
Hela hjärnan bedövad 5 promille = döden
Hur fungerar det?
– Frisätter signalsubstansen dopamin
– Frisätter endorfiner
•
•
Kroppens eget smärtstillande medel
Må bra- hormon
Narkotika
• Definition
– Ett medel som ändrar cellernas naturliga
verksamhet (biologisk definition)
– Ett ämne som finns listad i den svenska narkotika
förordningen (juridisk definition)
• Inte något nytt
– Opium sedan 6000 år (Kina- Asien)
– Kokain sedan 5000 år (kokablad, Sydamerika)
– Cannabis sedan 5000 år (Asien)
Narkotika forts
• Fem huvudgrupper
1.
2.
3.
4.
5.
Cannabis
Centralstimulerande medel
Opiater
Hallucinogener
Narkotikaklassade läkemedel
Er uppgift
• Välj två (2) narkotiska preparat från varsin
huvudgrupp
• Beskriv på samma sätt som vi gjorde för tobak
och alkohol
– Verksam substans
– Effekt (hur det märks/känns)
– Hur det fungerar (vad som händer i
kroppen/nervsystemet)
PLUS
– Vilka konsekvenser användning och beroende kan
få i längden
Download