musik mot narkotika

advertisement
MUSIK MOT NARKOTIKA
Bakgrund
Musik mot Narkotika startade 2014 med en konsert i Skara
som manifestation Mot Narkotika. Konserterna genomfördes
på Rosers salonger. En på dagtid för alla kommunens 8:or och
9:or och en för allmänheten på kvällstid.
Musiken framfördes av lokala artister och elever från Music
and Production.
Vi upplever en alltmer liberal syn på droger samtidigt som
vi ser och läser om de stora problem vårt samhälle har med
droger. Vi tycker det är av största vikt att så många som möjligt
vågar ställa upp och visa sina värderingar mot narkotika.
Målet är att MMN skall ge ringar på vattnet och starta många
diskussioner såväl vid köksbord som i korridorer.
Upplägg 2015
Konserten har det musikaliska temat; Swepop - från ABBA till Avicii.
Musiken framförs av gymnasieelever på estetiska programmet musikMusic and Production, inramningen görs av Länsnykterhetsförbundets
medlemsorganisationer.
Konferencier, Johan Wendt kommer att fungera som en bro mellan vårt
budskap och musiken.
- Musik mot
tika
na
rko
rko
na
ik mot narko
Mus
tik
a-
ot narkotika - M
ik m
us
us
i
M
atik
otika - Musi
km
nark
ot
ot
km
Arbetsgrupp för MMN (Musik mot narkotika)
I arbetsgruppen ingår följande personer:
Elin Andersson - Katedralskolan/Music Center
Disa Jagurdzija – Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Jonas Larsson - Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg
MUSIK MOT NARKOTIKA ÄR ETT SAMARBETE MELLAN
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards