PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta genom att inte

PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta genom att inte
arbeta klockan 11–13 eller under den tid då de deltar i åsiktsyttringen
på Järnvägstorget i Helsingfors.
PAM uppmanar alla servicebranschanställda att delta genom att inte
arbeta klockan 11–13 eller under den tid då de deltar i åsiktsyttringen
på Järnvägstorget i Helsingfors.
Alla har rätt att delta i politiska åsiktsyttringen fastän de inte kan
komma till Järnvägstorget.
Alla har rätt att delta i politiska åsiktsyttringen fastän de inte kan
komma till Järnvägstorget.
Du har rätt att delta
Du har rätt att delta
Frågor och svar
Frågor och svar
Var och när?
Åsiktsyttringen arrangeras på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september klockan 11–13. Ifall du inte kan komma till Helsingfors men vill ändå delta kan du
göra det genom att inte arbeta under samma tidpunkt. Diskutera detta sinsemellan i
arbetslaget. Kontakta även din förtroendeman.
Var och när?
Åsiktsyttringen arrangeras på Järnvägstorget i Helsingfors fredagen den 18 september klockan 11–13. Ifall du inte kan komma till Helsingfors men vill ändå delta kan du
göra det genom att inte arbeta under samma tidpunkt. Diskutera detta sinsemellan i
arbetslaget. Kontakta även din förtroendeman.
Hur kommer jag till Järnvägstorget?
FFC:s regionkontor arrangerar busstransporter från hela Finland. Information läggs
in på en evenemangssida i Facebook och webbsidorna för PAM och FFC allteftersom
transporter bekräftas. Bussen kostar inget för deltagare. Vissa fackavdelningar arrangerar också busstransporter. Följ aktivt med våra webbsidor och tyck om evenemangs-
Hur kommer jag till Järnvägstorget?
FFC:s regionkontor arrangerar busstransporter från hela Finland. Information läggs
in på en evenemangssida i Facebook och webbsidorna för PAM och FFC allteftersom
transporter bekräftas. Bussen kostar inget för deltagare. Vissa fackavdelningar arrangerar också busstransporter. Följ aktivt med våra webbsidor och tyck om evenemangs-
Rätten att framföra sin åsikt, såsom facklig organisering, anses vara en grundläggande rättighet för anställda och garanteras av grundlagen. Anställda har alltid rätt att
genomföra en politisk åsiktsyttring med vilken de försöker allmänt påverka beslutsfattande i samhället. En åsiktsyttring kan vara riktad till exempel mot regerings- eller
riksdagsbeslut.
vänd
Rätten att framföra sin åsikt, såsom facklig organisering, anses vara en grundläggande rättighet för anställda och garanteras av grundlagen. Anställda har alltid rätt att
genomföra en politisk åsiktsyttring med vilken de försöker allmänt påverka beslutsfattande i samhället. En åsiktsyttring kan vara riktad till exempel mot regerings- eller
riksdagsbeslut.
vänd
sidan (bit.ly/StoppiNyt) så får du ytterligare information. Klicka på ”Deltar” på sidan. Då
stöder du åsiktsyttringen fastän du kanske inte själv kan komma till Järnvägstorget.
sidan (bit.ly/StoppiNyt) så får du ytterligare information. Klicka på ”Deltar” på sidan. Då
stöder du åsiktsyttringen fastän du kanske inte själv kan komma till Järnvägstorget.
Kan jag verkligen delta i åsiktsyttringen så där bara?
Visst. Diskutera frågan med din förtroendeman och ditt arbetslag och delta alla i
åsiktsyttringen. PAM har informerat riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbunden
om åsiktsyttringen. Den är laglig och du har all rätt att delta i den.
Kan jag verkligen delta i åsiktsyttringen så där bara?
Visst. Diskutera frågan med din förtroendeman och ditt arbetslag och delta alla i
åsiktsyttringen. PAM har informerat riksförlikningsmannen och arbetsgivarförbunden
om åsiktsyttringen. Den är laglig och du har all rätt att delta i den.
Jag misstänker mitt arbete vara sådant att jag inte kan framföra min åsikt. Vad skall
jag göra?
Kontakta din förtroendeman eller förbundet ifall det inte finns en förtroendeman på
din arbetsplats. Inom PAM:s branscher är det i regel möjligt att framföra sin åsikt utan
att kriterierna för s.k. nödarbete uppfylls.
Jag misstänker mitt arbete vara sådant att jag inte kan framföra min åsikt. Vad skall
jag göra?
Kontakta din förtroendeman eller förbundet ifall det inte finns en förtroendeman på
din arbetsplats. Inom PAM:s branscher är det i regel möjligt att framföra sin åsikt utan
att kriterierna för s.k. nödarbete uppfylls.
Sänd en signal till regeringen
Du kan även delta genom att sända en signal till Stubb, Soini och Sipilä i adressen
www.terveisethallitukselle.fi.
Sänd en signal till regeringen
Du kan även delta genom att sända en signal till Stubb, Soini och Sipilä i adressen
www.terveisethallitukselle.fi.
Jag arbetar på fredag. Kan jag ändå delta i åsiktsyttringen?
Visst. Berätta för arbetsgivaren att du är på väg och avsluta ditt arbete normalt före
avfärden.
Jag arbetar på fredag. Kan jag ändå delta i åsiktsyttringen?
Visst. Berätta för arbetsgivaren att du är på väg och avsluta ditt arbete normalt före
avfärden.
Kan arbetsgivaren häva mitt arbetsavtal om jag deltar?
Ett deltagande i en laglig politisk åsiktsyttring ger inte arbetsgivare rätt att häva eller
säga upp ett arbetsavtal eller avsluta arbetsförhållandet för någon som är på prövotid eller arbetar för viss tid. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda som deltar i
åsiktsyttringen till exempel då det beslutas om arbetstimmar, arbetstider, löneförhöjningar osv. Om du tycker att det utövas påtryckning på dig eller man hindrar dig från
att delta i åsiktsyttringen, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundet.
Kan arbetsgivaren häva mitt arbetsavtal om jag deltar?
Ett deltagande i en laglig politisk åsiktsyttring ger inte arbetsgivare rätt att häva eller
säga upp ett arbetsavtal eller avsluta arbetsförhållandet för någon som är på prövotid eller arbetar för viss tid. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda som deltar i
åsiktsyttringen till exempel då det beslutas om arbetstimmar, arbetstider, löneförhöjningar osv. Om du tycker att det utövas påtryckning på dig eller man hindrar dig från
att delta i åsiktsyttringen, kontakta omedelbart din förtroendeman eller förbundet.
Får jag lön under åsiktsyttringen?
Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tid du deltar i åsiktsyttringen.
Får jag lön under åsiktsyttringen?
Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tid du deltar i åsiktsyttringen.
Ersätter förbundet mig för förlorad löneinkomst?
Nej. Om en ersättning kan du höra dig för hos din fackavdelning.
Ersätter förbundet mig för förlorad löneinkomst?
Nej. Om en ersättning kan du höra dig för hos din fackavdelning.
Hur återvänder jag till arbetet?
Efter åsiktsyttringen återvänder du till arbetet enligt den timlista som upprättats
tidigare.
Hur återvänder jag till arbetet?
Efter åsiktsyttringen återvänder du till arbetet enligt den timlista som upprättats
tidigare.
Löntagarnas demonstration på sociala medier: #STOP
Löntagarnas demonstration på sociala medier: #STOP