Ett samhälles politiska författning är samtidigt ett uttryck för

advertisement
Ett samhälles politiska författning
är samtidigt ett uttryck för
erkännande av dess ekonomiska
författning.
Källa: Pjotr A. Kropotkin
Kategori: Demokrati och Statsskick
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download