Handlingsplan - Höganäs kommun

advertisement
Handlingsplan
mot kränkande
särbehandling
Inledning
MÅL
Ingen anställd i Höganäs kommun ska utsättas för kränkande särbehandling d v s mobbning, psykiskt eller fysiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier.
GENERELLA INSATSER FÖR ATT FÖREBYGGA KRÄNKANDE
SÄRBEHANDLING
• Skapa en god atmosfär på arbetsplatsen genom att skapa en pålitlig grund för
ömsesidig dialog, kommunikation och ärlig vilja till problemlösning.
• Främja samarbetet på arbetsplatsen.
• Var uppmärksam på missförhållanden och ta itu med problem på ett tidigt
stadium.
• Tydliggör allas ansvar för en god stämning på arbetsplatsen.
ÅTGÄRDER OM DET FINNS TECKEN PÅ KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
Chefen/arbetsledaren
• Handläggning ska ske utan dröjsmål och är sekretessbelagd.
• Samtala först med den som upplever sig mobbad. Tänk på att inte ytterligare
kränka personen!
• Samtala därefter enskilt med övriga inblandade. Styr in samtalet på den
psykosociala arbetsmiljön. Hur är arbetsbelastningen? Vad kan vi göra för att
förbättra arbetsmiljön?
• Samla därefter gruppen och diskutera gemensamt vad man kan göra för att
förändra den psykosociala arbetsmiljön.
•
Om en drabbad person är sjukskriven är det viktigt att chefen håller kontakten och visar
vilja lösa problemen. Sätt in tidiga rehabiliteringsåtgärder!
Arbetskamraterna
• Motverka att en kamrat i gruppen ställs utanför.
• Granska de problem som egentligen finns på arbetsplatsen. Försök få med dig fler,
som vill arbeta med dessa problem istället för att peka ut syndabockar.
• Försök att göra något åt dessa problem. Gå via chefer och fack.
• Medverka inte i mobbningen. Tala om din inställning till mobbning och elakt
skvaller. Förtal är brottslig handling!
• Trösta gärna den kamrat som drabbas, men om du inte är beredd att stötta
personen i gruppen, ska du tala om det, så att du inte upplevs som en svikare.
• Låt den drabbade veta och godkänna det du planerar att göra för denne.
• Försök finna fler i gruppen som kan stötta.
• Om chefen mobbar måste ni vara flera som tillsammans med facket genomför ett
samtal med chefen.
Den mobbade
• Sök personligt stöd hos familj, släkt, vänner eller arbetskamrater.
• Prata med chefen om din situation. Om du känner att du behöver stöd kan du ta
med ditt fackliga ombud.
• Om inte chefen lyssnar på dig vänd till dig närmaste högre chef. Du kan också
kontakta personalkonsulent Ingrid Philipsson, tel 042-33 71 05 eller
företagssköterska Lisbeth Forsberg, tel 042-33 76 46.
• Acceptera inte sexuella trakasserier*! Om inte arbetsgivaren eller facket ställer upp
för dig kan du göra en anmälan till JämO, Box 3397, 103 68 Stockholm. Tel 08-24
36 90.
• Fundera över din egen roll i konflikten. Vilken betydelse har ditt eget
förhållningssätt?
• Behöver du ändra dig själv? Behöver du hjälp att reda ut dessa frågor kan du vända
dig till personalkonsulenten eller företagssköterskan (se ovan).
Exempel på sexuella trakasserier:
• krav på sexuella tjänster som uppenbart eller underförstått ställs som villkor för
anställning
• krav på sexuellt tillmötesgående som är förenat med hot om bestraffning
(utebliven befordran, isolering, dåliga betyg) eller löfte om belöning
• ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
• tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring av sexuellt slag
• ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord
• ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel, privatliv
• "runda ord", pornografiska bilder
• nedsättande skämt om det kön du tillhör
Download