Labbrapport- Rinnande blod i uppförsbacke?

advertisement
13/02-13
Labbrapport- Rinnande blod i uppförsbacke?
Syfte:
Undersöka om blod rinner i uppförsbacke.
Hypotes:
Jag tror att det kommer att rinna blod i armen som är lyft, men det kommer
vara lite trögare. Jag tror också att färgen blir rödare och temperaturen blir
varmare i den hängande armen.
Material:

Tidtagare

Arm

Anteckningar

Penna
Genomförande:
Cassandra och jag läste igenom och lyssnade på instruktionerna. Så fort jag
förstod vad vi skulle göra, sträckte jag ut min arm rakt upp i luften. Undertiden
som ena armen var uppe i luften och andra hängande ner på sidan tog
Cassandra tiden. Jag kände hur det blev jobbigare och att den hängande
armen blev ”tyngre” och varmare. Efter 3 hela minuter, började Cassandra
undersöka min arm. Hon märkte att armen uppe i luften hade blivit vitare och
kallare medan den hängande var tvärt emot. Vi märkte också att den
hängande armen hade fått med blodådror som syntes. Efter att jag hade gjort
klart uppgiften var det Cassandras tur att lyfta armen.
Resultat:
Resultatet blev som min hypotes dvs. Armen som hängde blev rödare, varmare
och hade synliga ådror. Det beror på att blodet har lättare att cirkulera och
rinna ner än upp. Det förklarar också varför armen som var rakt upp blev kall
och vit. Man kan säga att det är gravitationen som gör så att det är lättare för
blodet att rinna neråt.
Här nedan är en liten tabell:
Arm:
Blodådror
Temperatur
Färg
Hängande arm
Synliga
Varmare
Rödare
Arm rakt upp
Ej synliga
Kallare
Vitare
Slutsats:
13/02-13
Jag tyckte att denna uppgift var intressant pga. att man såg och kände
skillnaderna på armarna och därmed förstod att blodet hade lättare att
cirkulera ner i den hängande armen. Jag tyckte att vi löste uppgiften på ett bra
sätt och jag ser inte hur man skulle kunna göra den bättre.
Om vi hade haft mer material som t ex en blodtrycksmätare, så hade vi kunnat
mäta om den hängande respektive uppsträckta armen hade olika blodtryck.
Jag nyfiken på vad som skulle hända om man hade både armarna hängande
men med en vikt i ena handen. Skulle det påverka blodcirkulationen med
annan kraft än gravitationskraften? Skulle musklerna driva på
blodcirkulationen i armen som håller vikten? Vi tror att vi gjorde rätt i denna
uppgift men några felkällor kunde ha varit att man omedvetet spände armen
(vem vet, det kanske blir någon skillnad), det skulle också kunna vara att man
inte hade armen helt rakt upp utan lite lägre ner.
-Louise Wachtmeister-
Download