ETF Securities lanserar ETF med inriktning på det

advertisement
ETF Securities lanserar ETF med inriktning på det kinesiska fastlandet
ETF Securities lanserar ETF med
inriktning på Kinas fastland. En av februaris stora nyheter inom ETF-världen var att ETF Securities,
som annars mest är kända för sina mycket framgångsrika börshandlade fonder med fokus på råvaror
nu kommer att lansera en ETF med inriktning på det kinesiska fastlandet.
Kina har som en direkt följd av den senaste tidens marknadsliberaliseringar kommit att bli allt mer
tillgängliga för internationella investerare som fram till nu egentligen varit utestängda från världens
näst största ekonomi efter USA. Öppnandet av Kinas A-aktiemarknaden kan därför komma att ha en
betydande inverkan på internationella investerare och kapitalströmmarna på global bas.
MSCI licensierar ut sitt index
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), en ledande leverantör av investeringsbeslutverktyg i hela världen,
tillkännagav i förra veckan att ETF Securities Limited och E Fund Management (HK) Co, Ltd, har
licensierat MSCI China A Index som skall ligga till grund för deras kommande börshandlade fond
(ETF).
De olika MSCI Indexen skapades ursprungligen av Morgan Stanley Capital International och mäter
olika aspekter av den globala börsutvecklingen. MSCI-indexen förvaltas av MSCI Barra.
Detta var det tredje tillkännagivandet på kort tid om att en ETF-leverantör skall lansera eller planerar
att lansera en börshandlad produkt som ger sina investerare möjligheten att investera på den
kinesiska aktiemarknaden, genom så kallade A-Shares, som skall handlas på London Stock Exchange.
Historiskt sett har A-Shares varit belagda med restriktioner för utländska investerare, men Kinas
öppnande mot västvärlden har lett till att landets styrande minskar på regleringarna i sin önskan
efter kapital.
Kina är annorlunda
Kinas kapitalmarknader skiljer sig från dem i väst. En av de stora skillnaderna som västerlänningar
måste förstå är skillnaden mellan de olika andelsklasser som används i Kina. De är nyckeln till att
fatta korrekta investeringsbeslut på denna marknad. Infographic nedan innehåller den
nyckelinformation som investerarna bör känns till om olika typer av Kinas andelsklasser.
MSCI China A Index öppnar upp för investeringsmöjligheter i Kina
MSCI China A Index är ett index som är utformat för att spegla investeringsmöjligheterna i de
kinesiska företagen med A-aktienoteringar på börserna i Shanghai och Shenzhen. MSCI China A index
konstrueras utifrån MSCI Global Investable Market Index (GIMI), och använder samma metodik och
ramverk som används för MSCI Emerging Market Index.
Genom den börshandlade fond som ETF Securities erbjuds placerarna en komplett
marknadsrepresentation utan att behöva köpa samtliga, eller i alla fall ett stort antal av de
underliggande aktierna som återfinns i MSCI A China Indexet. Med ETF Securities ETF har placeraren
både en möjlighet att ta del av kursutvecklingen i denna region samtidigt som MSCI A China Indexet
har gett en högre relativavkastning till en lägre risk än vad CSI 300 Indexet gjort under perioden 1
november 2008 till och med den 31 oktober 2013. Under denna period överavkastade MSCI A China
Indexet med 0,8 procentenheter per år jämfört med CSI 300 Indexet.
MSCI China A Index i jämförelse med andra alternativa index
En indexkonstruktion med ett fast antal underliggande företag kan förlora sin effektivitet och ådra sig
oönskade effekter när marknaden expanderar varför MSCI China A Index får ett försprång mot sina
konkurrenter.
En portfölj som 2005 bestående av 300 aktier, som skulle replikera 86 procent av den fria floaten
justerat för marknadsvärdet, skulle 2013 ha sett hur de underliggande aktierna skulle minska med en
tredjedel varför portföljen skulle motsvara 56 procent av de underliggande aktierna, vilket inte är
tanken med en ETF.
MSCI China A Index har en större marknadstäckning än CSI 300 Index och speglar därför Kina A
aktierna bättre.
Financials har en mindre vikt i MSCI China A Index och e n högre koncentration på Industrials och
Health Care än CSI 300 Index, något som kan vara bra om de kinesiska bankerna upplever en
finansiell kris.
MSCI China A Index har historiskt sett outperformat både CSI 300 Index och FTSE A50 Index. En
historiskt bra avkastning är förvisso ingen garanti för en framtida kursutveckling, men det sättet som
MSCI China A Index är utformat på gör att riskerna blir lägre för placeraren samtidigt som indexet
bättre replikerar den kinesiska aktiemarknadens utveckling. Det finns således goda förutsättningar
att ETF Securities nya börshandlade fond skall komma att attrahera investerare som önskar exponera
sig mot den kinesiska aktiemarknaden. MSCI håller för närvarande på att utvärdera om kinesiska AShares skall ingå i det större och mer omfattande Emerging Markets Index.
Globalt sett har marknaden för kinesiska A-Shares vunnit mark på senare tid, men det har saknats
egentliga möjligheter för att investerare i den västra hemisfären skall kunna positionera sig på
marknaden. En UCITS ETF som handlas på London Stock Exchange gör det därför lätt att för
europeiska investerare att exponera sig mot den kinesiska aktiemarknaden innan den accelererar för
mycket.
När får vi se denna ETF handlas på Nasdaq OMX Nordic?
ETF Securities brukar regelbundet publicera sina veckobrev här på ETFSverige.se. Vi försöker att få
någon från företaget att genomföra en presentation av både ETF Securities och de börshandlade
fonder som företaget i dag har listat på London Stock Exchange. Vi är av åsikten att dessa ETFer skulle
göra ett välkommet till skott till de börshandlade fonder som handlas på Nasdaq OMX,
http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etf Håller Du med?
Disclaimer
Ingen del av den ovanstående informationen utgör ett erbjudande att sälja (eller är en uppmaning
eller ett erbjudande att om köpa) aktier, finansiell produkter eller annat investeringsinstrument eller
någon form av handelsstrategi.
Det går inte att investera i ett index. MSCI vare sig utfärdar, sponsrar, stödjer, marknadsför, erbjuder,
recenserar eller på annat sätt uttrycka någon åsikt om någon investering eller finansiell produkt som
kan baseras på eller kopplad till utvecklingen av något MSCI-index.
Download