Keynote, pdf 2, andra världskriget

advertisement
Det andra världskriget
Vilka slogs mot vilka?
Axelmakterna:
Tyskland
Italien (1940-43)
Japan (mot USA)
De allierade:
Storbritannien
Frankrike
Sovjetunionen (bytte sida
juni 1941)
USA (fr.o.m. december 1941)
Vägen till kriget
•
1935: Saarlandet blir tyskt efter en folkomröstning.
•
1936: Hitler låter tyska trupper marschera in i Rhenlandet, trots
att det ska vara en demilitariserad zon. Allmän värnplikt införs.
•
1938: I mars tågar Hitler in i det tyskspråkiga Österrike och
införlivar landet i Tyskland. Allt enligt tankarna i boken ”Mein
Kampf”.
•
1938: I Münchenöverenskommelsen från september bestäms att
Sudetområdet i Tjeckoslovakien ska bli tyskt. ”Peace in our time”.
•
1939: I mars tar Tyskland över resten av Tjeckoslovakien.
•
1939 i marsTysklands krav på att få den ”polska korridoren”, får
Storbritannien och Frankrike att förstå att Tyskland är opålitligt.
Tyskland planerar att invadera Polen!
•
1939 i mars:Då Storbritannien lovar skydda Polen måste tyskarna
komma på en plan för att få en annan ”kompis”.
•
Planen blir: Molotov-Ribbentroppakten, där Tyskland och
Sovjet lovar att inte angripa varandra, utan delar upp Polen
mellan sig. I juni 1941 bröts pakten av Tyskland.
Hitler och Stalin
kommer överens…
Molotov-Ribbentroppakten. Den höll till juni 1941 då Tyskland
gick till anfall mot Sovjetunionen
1. Kriget i Europa
Tyskland och Sovjetunionen
1.1 Tyska trupper invaderar
Polen, 1 september 1939
2. Tysklands
inledande rörelser
(gröna pilar)
2.
1.
3.
4.
5.
•
1.2 Krigets inledning, Tyskland
1:a september 1939 inleds det andra
världskriget genom att Tyskland invaderar
Polen västerifrån.
•
Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna
och Frankrike intas snabbt våren/sommaren
1940.
•
Storbritannien blir de enda kvar i kampen
mot Tyskland.
•
Intensiva luftstrider mellan
Storbritannien och Tyskland, ”Slaget
om Storbritannien”, 1940-41.
•
Tyska flygplan genomför bombmattor
mot engelska städer. Civila drabbas
hårt.
•
Storbritannien kämpar tappert
vidare. Engelska flyget stora hjältar!
”Jag har inget annat
att erbjuda än blod,
möda, tårar och
svett.”
Winston Churchill,
Storbritanniens
premiärminister 1940-45
1.3 Krigets inledning, Sovjet
•
Strax efter det att Tyskland intagit västra
Polen, invaderade Sovjet den östra delen
av Polen. Precis enligt Tysklands och
Sovjets avtal.
•
Sovjet gick sedan till attack mot Baltikum
och Finland.
•
Baltikum övertogs juni 1940 och
införlivades i det sovjetiska riket
•
Finland attackerades i november
1939.
•
•
Finland hade byggt upp en
försvarslinje mot Sovjet, den s.k.
Mannerheimlinjen.
•
Efter intensiva strider var Finland
tvungna att ge upp under våren
1940. ”Vinterkriget”!
•
Finland fick ge upp viktiga
områden i östra delen.
Kriget mellan Finland och Sovjet kom
igång igen 1944, det s.k.
”Fortsättningskriget”.
1.4 Tyskland går till attack
mot Sovjet, juni 1941
•
I juni 1941 bryter Tyskland ”icke-angreppspakten”
med Sovjet och går till anfall mot Sovjetunionen.
OPERATION BARBAROSSA.
•
Ett långt, kallt och blodigt krig väntade mellan det
nazistiska Tyskland och det kommunistiska
Sovjetunionen.
•
I börja pressar Tyskland tillbaka Sovjetunionen,
man är endast 7 mil från Moskva.
•
”Slaget om Stalingrad” är det mest berömda.
•
Vid det slaget vänder kriget till Sovjets fördel
efter november 1942.
•
Hitler gjorde misstag i krigsplaneringen som
blev ödesdigra för Tyskland.
•
Det första riktiga bakslaget för Tyskland.
Tyskland som störst!
De röda pilarna markerar de
allierades (Storbritanniens och
Sovjets rörelser
Tyskland blir tillbakapressade!
Av Tyskland
ockuperat
område
Av Tyskland
ockuperat
område
Av
Tyskland
ockuperat
område
2. Kriget utanför
Europa
Nordafrika, USA och Japan
Stilla havet, Japan
2.1 Pearl Harbour, Japan mot USA
•
I december 1941 gick Japan till anfall mot
Pearl Harbour, Hawaii, USA. Film ”Pearl
Harbour”. Relationen mellan USA och Japan
hade blivit sämre.
•
Japan som tidigare tagit en del av Kina
(Manchuriet), ville skaffa kontroll över Stilla
havet.
•
Japan var framgångsrika i början, och
hade tagit över en stor del av Stilla
havsområdet. Japan hotade t.o.m. Indien
och Australien
•
Efter ett tag lyckades dock USA besegra
Japan, och avslutade kriget genom att
fälla två atombomber över de japanska
städerna Hiroshima och Nagasaki
(bilden)
2.2 El Alamein, Nordafrika.
•
Bundsförvanterna Italien hade problem både
på Balkan och i Nordafrika.
•
Tyskland var tvunget att komma till
undsättning till båda platserna.
•
Tyskland erövrade både Balkan och
Grekland.
•
Tyskland krigade även i Nordafrika, och
var till en början framgångsrika.
•
Dock, vid slaget vid El Alamein var den
tyska stridslyckan slut. De besegrades
av engelsmännen november 1942.
•
Tysklands krigslycka började vända.
3. Kriget vänder, Tyskland börjar förlora
•
Efter förlusterna vid:
•
El Alamein 1942 och Stalingrad 1943…
•
… börjar Tyskland få problem!
•
Förlusterna gjorde Hitler galen!
•
Tyskland höll på att förlora sitt övertag! Italien gav upp!
•
Tyskland har fått två nya fiender, USA och Sovjetunionen.
•
De var alltså tvungna att slåss på två fronter samtidigt (igen).
3.1 Tyskland förlorar kriget, D-dagen Frankrike befrias
från Tyskland, 6 juni 1944
•
Efter Sovjets seger över Tyskland i
slaget om Stalingrad (februari
1943), pressas de tyska soldaterna
tillbaka mot den tyska gränsen. Det
ryska återtåget har börjat.
•
Samtidigt förbereder de allierade ett
anfall mot Normandie i norra
Frankrike i syfte att befria Frankrike
från tyskarna.
•
Den 6 juni 1944, D-dagen,
inleder de allierade ett anfall mot
tyska trupper i Normandie. Till
hösten är nästan hela Frankrike
besegrat. Film ”Save private
Ryan”
Landstigningen, D-dagen 6 juni 1944
De allierade går till
angrepp för att befria
Frankrike från
Nazityskland
De allierade pressar tillbaka Tyskland
3.2 Tyskland förlorar kriget, slaget om Berlin, april
1945
•
I januari 1945 inleder 2,5 miljoner soldater ur den sovjetiska
Röda armén en jätteoffensiv mot Polen.
•
•
Hela Polen (även Tysklands del) erövras
”Slaget om Berlin 1945” pågår mellan 20-27 april då hela
Berlin omringas av Röda armén.
•
Slaget mellan sovjetiska och tyska trupper, slutar med
en överlägsen rysk seger.
•
Hitler värvar unga soldater som ska slåss.
•
Hitler vägrar att inse att Tyskland håller på att förlora.
Han ger den ena dumma ordern efter den andra.
•
Hitlertyskland är besegrat, och Hitler både gifter sig och
begår självmord i sin bunker.
Hitlerbunkern, Berlin
Från filmen
Undergången
4. Konsekvenserna av kriget
”Kalla kriget” inleds
FN
USA och Sovjet stormak
”Kalla kriget” inleds
4.1 Konsekvenserna av kriget,
Nürnbergrättegångarna, 1946
•
Nazisterna från
Nazityskland arresteras
och döms för
krigsförbrytelser, brott mot
freden och brott mot
mänskligheten
•
12 av dem döms till
döden. Hitlers närmaste
män, Goebbels och
Göring, begick självmord,
och kunde därför inte
dömas.
4.2 Konsekvenserna av kriget, Tyskland
•
Tyskland döms åter som förlorare
•
Tyskland delas in i fyra zoner:
•
En fransk, en amerikansk, en engelsk
och en rysk zon (del).
•
Till slut delas Tyskland in i två delar
•
•
Västtyskland (Frankrikes, USAs och
Storbritanniens zoner). Blir en
demokrati.
•
Östtyskland (Rysslands zon). Blir en
diktatur.
Berlin delas in i fyra zoner (samma
zoner som Tyskland)
Tyskland
Berlin
4.3 Konsekvenserna av kriget,
USA och Sovjet nya supermakter
Europa delas
in i två delar:
Det ”kalla
kriget” inleds
Väst:
Västeuropa.
Liberala
demokratier
Nikita
Chrustjov
Öst: Sovjet med
satellitstater.
kommunistiska
diktaturer
John F
Kennedy
4.4. Konsekvenserna av kriget, FN
•
NF (Nationernas Förbund) hade bildats efter det
första världskriget. De misslyckades med sitt
uppdrag.
•
FN bildades 1945 som ett nytt försök att undvika ett
kommande världskrig. FNs uppgifter:
•
•
Bevara freden
•
Kämpa för de mänskliga rättigheterna i världen
•
Se till att internationella lagar följs
•
Kämpa för bättre levnadsvillkor i världen
FN organiseras i Säkerhetsrådet och
Generalförsamlingen.
Tre olika ideologier under
Mellankrigstiden
Liberalismen (demokrati)
USA
Nazismen (diktatur)
Tyskland
Samarbete
under andra
världskriget
Kommunismen (diktatur)
Sovjetunionen
Två ideologier kvar efter andra
världskriget
Liberalismen (demokrati)
USA
”Kallt krig” mellan USA och Sovjet. De
försökte påverka övriga länder i sin
riktning. ”Inflytelsesfärer”; Sovjet i
östeuropa, USA i västeuropa.
”Järnridån” skiljer blocken åt! Världen
blir tvådelad!
Kommunismen (diktatur)
Sovjetunionen
Kalla kriget var en ideologisk konflikt
mellan USA och Sovjetunionen!
Länderna hade alltså olika tankar om hur ett
samhälle skulle styras!
1. Sovjetunionen var kommunistiskt och en
diktatur. De försökte att påverka resten av
världen att bli kommunistiska.
2. USA var en liberal demokrati. De försökte att
påverka resten av världen att bli demokratiska.
”Kalla kriget” som begrepp innebär att det
aldrig blev några direkta konflikter mellan USA
och Sovjet, även om det var nära ett par gånger!
Viktiga händelser under
Efterkrigstiden, 1945-1989
1. Nya gränser, ”Järnridån”
2. Berlinblockaden, 1948
3. Västtyskland och
Östtyskland bildas, 1949
4. NATO (1949) och
Warszawapakten (1955)
5. FN (1945) och EU bildas
6. Koreakriget, 1950-53
7. Kapprustning och
rymdkapplöpning
8. Berlinmuren, 1961
9. Kubakrisen, 1963
10. Koloniernas frigörelse
11. Vietnamkriget, 1955-1975
Download