Seminarieprogram VT-2016 Käkkirurgiska kliniken, Skånes

advertisement
Seminarieprogram VT-2016 Käkkirurgiska kliniken,
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Seminarietid; 14.00-17.00 i biblioteket (om inget annat anges)
Datum
Ämne
Föreläsare
Ansv
4/2
Antibiotika, antibiotikaresistens
Docent Bodil Lund
OB
och infektionsbehandling i käkkirurgi
11/2
Implantatföretagspresentation
Journalclub
Dentsply ASTRA
ST
CD
OB
7/4
Käkrekonstruktioner
Ötdl Martin Bengtsson
MB
13-15/4
Nationell ST-kurs i käkledskirurgi
Stockholm
21/4
Avdelningsarbete
Anestesikliniken
DRL, BSL
ST/Käk/Oral Patologi
ST
Ingrid Collin-Bagewitz
KB
28/4 13.00 PAD-rond- Ameloblastom
TVH, Malmö
11-13/5
KKF-möte Malmö
18-20/5
Dentoalveolärkirurgikurs
26/5
KBF-protetik, komplikationer
2/6
Download