Välkommen till en eftermiddag om vatten

advertisement
Naturskolan
Välkommen till en
eftermiddag om vatten
Naturskolan i Umeå i samarbete med Umeå universitet och Vindelälvens fiskeråd inbjuder
dig till en eftermiddag med vatten i fokus, som en del i projekt ”Vindel River LIFE”. Större
delen av eftermiddagen är vi utomhus i Forslundas vackra vattenmiljö. Kostnadsfritt!
Det vi erbjuder är:
- Praktiska övningar, lämpliga att göra med elever
(handledning ingår)
- Fiskar, småkryp och vattnets kretslopp – hur kan vi
arbeta med det i skolan?
- Daniel Holmqvist, Vindelälvens fiskeråd visar hur ett
restaurerat vattendrag kan se ut.
- Vattnet som ekosystem
- Lunch och fika
Tid: Måndag 16 juni kl 13-17. Vi bjuder på lunch kl 12.
Målgrupp: Skolpersonal åk f-9 och rektorer i Vännäs
och Umeå kommuner.
Plats: Naturbruksgymnasiet, Forslunda
Anmälan: På Naturskolans hemsida www.umea.se/naturskolan senast 5 juni. Begränsat antal platser, först till
kvarn…
Kostnad: Allt kostnadsfritt, mat, fika och lärarhandledning ingår, finansieras genom EU LIFE. Om du anmält
dig och inte lämnat återbud senast 15 juni, så tar vi ut
en avgift på 500 kr.
Projekt Vindel River LIFE:
http://vindelriverlife.se/
Naturskolan i Umeå:
www.umea.se/naturskolan
Frågor: Välkommen att höra av dig till Naturskolan, Agneta Fries, [email protected] eller 070/220 63 58
Och hur hänger projekt Vindel River
ihop med Lgr -11?
Några exempel:
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas
och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande
arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer
i ekosystem.
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad
detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till
exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper
om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes,
förbränning och andra ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och
vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns
levnadsvillkor under olika perioder.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar
och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad
de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
• Fältstudier för att undersöka natur-och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till
vatten och mark.
Download