Välkommen till en eftermiddag om vatten

Välkommen till en dag om vatten
Naturskolan i Umeå i samarbete med Umeå universitet och
Vindelälvens fiskeråd inbjuder dig till en dag med vatten i fokus som
en del i projekt ”Vindel River LIFE”. Kostnadsfritt!
- Praktiska övningar, lämpliga att göra med elever (handledning ingår)
- Föreläsning och experiment om hur vattnets krafter formar landskapet.
- Vattnet som ekosystemtjänst.
- Fiskar, småkryp och vattnets kretslopp – hur kan vi arbeta med det i
skolan?
- Daniel Holmqvist från Vindelälvens fiskeråd visar hur ett restaurerat
vattendrag kan se ut.
Tid: Tisdag 13 augusti kl 8.30-15.30
Målgrupp: Skolpersonal åk f-9 och rektorer i Umeå och Vännäs kommuner.
Plats: Naturbruksgymnasiet, Forslunda, Umeå
Anmälan: På Naturskolans hemsida www.umea.se/naturskolan, senast 14 juni.
Innan sommarlovet får du en bekräftelse.
Kostnad: Allt kostnadsfritt, mat och fika samt lärarhandledning ingår,
finansieras genom EU LIFE. Om du anmält dig och inte lämnar återbud vid
förhinder senast 12 aug, så tar vi ut en avgift på 500 kr.
Frågor: Välkommen att höra av dig till Naturskolan, Agneta Fries
[email protected] eller 070/220 63 58
Läs mer om projekt Vindel River LIFE: http://vindelriverlife.se/
Läs mer om Naturskolan i Umeå: www.umea.se/naturskolan
Och hur hänger projekt Vindel River ihop med Lgr -11?
Några exempel:
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn
på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och
luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband
och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om
biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta
om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på
jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och
kretslopp.
• Fältstudier för att undersöka natur-och kulturlandskap, till exempel hur marken används i
närmiljön.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
Hjärtligt välkomna!