(Godk\344nda RLS mediciner.xlsx)

advertisement
Godkända RLS mediciner för behandling av medelsvår till svår RLS
Dopaminergika - dopaminagonist
Namn
Aktiv
substans
Sifrol®
Pramipexol
Adartrel®
Ropinirol
Neupro®
Rotigotin
Tillverkare
Form
Tid Verkningst Högkost
Dosering/ Dygnsme Dygnskostn Utsöndring/
innan id/halverin nadssky
dygn
delsdos
ad (2010)
eliminering
effekt
gstid
dd
mg
mg
SEK
tim
tim
Boehringer
Delbar tablett 0,09-0,54
Ingelheim
GlaxoSmith
Ej delbar
0,25-4,0
Kline
filmtablett
UCB
Plåster
1-3
0,18
1,97 - 2,19
Urin/njure
1-2
8-12
Ja
2
7,91 - 36,00
Urin/njure
1-2
3-10
Ja
2
29 - 33,86
Urin/njure
24
24
Nej
Biverkan
Illamående, trötthet,
nervositet
Illamående, trötthet,
nervositet
Ovanstående+
Hudirritationer
Dopaminergika är läkemedel som i hjärnan har en dopaminliknande effekt på hjärncellerna - neuronen och indelas i:
Dopaminagonister
Läkemedel som i hjärnan fungerar som om de vore läkemedel. Agonist betyder medspelare. Dessa läkemedlen går direkt in i synapsen,
mellanrummet mellan hjärncellerna och stimulerar de olika receptorena på nästkommande neuron, det postsynaptiska neuronet.
Dopaminprekursorer
Läkemedel som i hjärnan omvandlas till dopamin. Prekursor betyder försteg. Dessa läkemedel går in i de hjärnceller som finns innan synapsen,
mellanrummet mellan hjärncellerna, den presynaptiska hjärncellen. I hjärncellerna omvandlas levodopa till dopamin och utsöndras ur hjärncellen och
stimulerar de olika receptorena på nästkommande neuron, det postsynaptiska neuronet. Tillsammans med levodopa finns en inhibitor som
förhindrar att levodopa omvandlas till dopamin redan innan det kommit in i målorganet. Inhibitorn heter benzerasid eller carbidopa.
Dopamin är en neurotransmittor, det vill säga en substans som överför signaler mellan nervceller i hjärnan, neuroner.
Dopaminagonister stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards