Dopamin Acetylkolin Noradrenalin Serotonin

advertisement
Dopamin
Dopamin är en av de viktigaste signalsubstanser i centrala nervsystemet där
den förekommer i en rad viktiga system som bland annat reglerar
muskelrörelser, vakenhet, glädje och kreativitet.
Acetylkolin
Acetylkolin är en signalsubstans som finns mellan nerver och muskler.
Noradrenalin
Noradrenalin är ett blodburet hormon som ökar hjärtverksamheten.
Noradrenalin har betydelse främst när det gäller vakenhet, aktivitet,
uppmärksamhet och vid depressioner.
Serotonin
Serotonin indikerar näringstillgången, ca 90% av människans serotonin finns i
mag-tarmkanalen där det reglerar tarmrörelser, resten används i huvudsak som
mättnadssignaler i hjärnan.
Download