PS. Nästan alla bilder har vi
hittat på Google med
licensen:
Som får användas och
ändras
NO - biologi
Vi har gjort ett arbete och här är det
Läs den gärna
Fotosyntes
1.
En växt behöver
vatten som den
hämtar upp från
jorden.
3. Växten behöver
koldioxid som den får
av oss människor och
djur när vi andas ut och
av bilar
2. Växten
behöver också
solljus som den
får av solen.
4. Växten gör om allt
detta till syre som vi
människor andas in och
i bladen bildar dom
fruktsocker av allt detta
och i bladen bildar dom
fruktsocker av allt detta
Fotosyntes #2
Bilar släpper ju ut för mycket koldioxid
och det leder till att vissa växter dör för
dom hinner inte göra allt koldioxid till
syre. Om växterna dör så kan dom ju
inte skapa syre så människor och djur
inte kan andas
Därför är fotosyntesen
jätteviktig för oss
människor och att vi ska
tänka på miljön
En växts livscykel
1. Allt börjar med t.ex
en böna
5. Det kan bli nya
bönor om det
befruktas.
4. Sedan kommer de
blommor.
2. När det är fuktigt
runt om den så börjar
bönan att gro och det
börjar växa fram en rot
3. Sedan växer det
fram en stjälk och blad
och roten sprider ut
sig.
Fröspridning
Sprider sig själva: t.ex
sprutgurkan sprider sig själv
genom att sprängas.
Sprids med djuren: t.ex
kardborren fastnar i djurens
päls när dom går förbi och
faller sedan av någon annan
stans.
Sprids med vatten: t.ex
alträdets frön faller ner i
vattnet och flyter i väg och
gror sedan någon annan
stans.
Sprids med vinden: t.ex
maskrosens frön sprider sig
med hjälp av vinden.
Sprids som en helikopter:
t.ex lönnäsorna flyger som
helikoptrar när dom fallit av
från lönnen. I lönnäsorna
finns lönnens frön.
Pollinering
Max wus here Ω
Oftast så är en blomma både hona och hane. Pistillen är
honan och ståndaren är hanen. För att blomman ska
spridas så måste en insekt flyga till blomman och suga
upp nektar. Då fastnar även lite pollenkorn som kommer
från blommans ståndare. Sedan när insekten flyger iväg
till nästa blomma och suger upp nektar så faller det av lite
pollenkorn som fastnar på denna blommas pistillmärke.
Då bildas det "rör" ner till fruktämnet som ligger längst
ner på pistillen och i fruktämnet finns fröämnet. I varje
fröämne finns en liten äggcell som då befruktas av detta
pollenkorn som insekten tagit med sig. Fröämnet börjar
nu svälla och ett frö/kärna bildas som tillslut blir ett frö,
en frukt eller ett bär. Om t ex. Ett djur äter denna
frukt/bär och bajsar ut det så kan det växa upp en ny
blomma.
Hur man sorterar växter #1
Man kan sortera Den kan se ut som en kvast, eller ax, eller en
den genom olika
korg, eller en klase eller ensam
blomstälningar:
Korg
Klase
Kvast
Ax
Ensam
Hur man sorterar växter #2
Man kan också sortera växter genom
blommans form som stjärna, klocka, en
ring flera ringar, rör eller tratt
rör
tratt
En ring, flera
ringar
klocka
stjärna
Hur man sorterar växter #3
Man kan också sortera växter genom att
observera bladen. Bladen kan vara hela,
fingrade eller parbladiga
Fingrade
Parbladiga
Hela
Hur man sorterar växter #4
Man kan också sortera växter genom att
observera bladens kant. Kanten kan vara
helbräddad, sågad, naggad eller tandad
Helbräddat blad
Tandade blad
Naggade blad
Sågade blad
Hur man sorterar växter #5
Man kan också sortera växter genom att
observera stjälken. Stjälken kan vara kantig,
rund, hårig eller taggig
hårig
taggig
kantig
rund
Skillnader
Blåklockans blomma
är klockformad
Blåklockans
blomställning är
klase
Jämförelse av
två växter
Likheter
Bådas stjälk är
rund
Skillnader
Maskrosens blomform är,
en ring, flera ringar
Maskrosens
blomställning är ensam
Begreppslista
Frö= om ett frö ligger
fuktigt och varmt kan det
växa upp en växt från den
Stjälk= stjälken är den som håller
upp blomman/växten och är den
som för upp vattnet till bladen och
blomman
Fröspridning= Fröspridning
är hur fröna sprids från ett
ställe till ett annat.
Fröspridningen kan ske på
flera olika sätt.
Pollinering=
(backa PowerPointen så har vi skrivit om
pollinering)
Rot= roten är det av växten
som växer under marken,
och tar upp vatten till
stjälken
Koldioxid= det vi människor
och djur andas ut. Det kan
också komma från bilar
Ståndare= han-delen av en
blomma
Pistill= hon-delen av en
blomma
Livscykel= T ex. En växts livscykel är
något som går runt om och om igen.
Först är det ett frö som sedan blir en
blomma och så småningom blir det en
frukt/bär som sprider nya frön
Fotosyntes=
livscykeln/kretsloppet om
hur vi hjälper växter och
hur växter hjälper oss.
Fotosyntesen omvandlar
koldioxid till syre
Syre= syre är en del av dom
gaser som finns i luft. Det är syre
som växterna bildar med
fotosyntesen
Nedbrytning= nedbrytning
Kronblad= kronbladen
är när t ex. Döda djur eller
sitter precis under
döda växter blir till jord.
blomman och skyddar den
Detta kan nedbrytare
när den inte har slagit ut
hjälpa till med som t ex.
än
Maskar
Märke= t ex. Pistillens
märke är det som är längst
upp på den som kan se ut
som en "annorlunda
knopp"