NO – Växter och träd

advertisement
Vi har nu i biologi läst om växter och vi kommer att göra ett förhör v
42. Här är lite stöd och hjälp nu när du ska repetera…
För att klara förhöret bra ska du:






Kunna med egna ord förklara fotosyntesen
Beskriva pollinering.
Berätta om humlans livscykel
Beskriva en växts livscykel
Känna igen 4 växter som vi hittade på ängen vid Röberget och gärna berätta något om
växten
Kunna berätta mer om minst 3 träd som växer i Norrland
https://www.youtube.com/watch?v=gEbAA9RbB4c
Pollinering
https://www.youtube.com/watch?v=3TurPwAaslo
Växtens delar
Ett exempel på livscykel för en växt:
Hur västen från ett frö på våren – utvecklas till en planta –
blommar- Blir pollinerad- frön bildas – det blir ett frö/ fruktFröna sprids – växten vissnar när hösten kommer- fröet ör
beredd när våren kommer igen_
Vi hittade bla följande växter på ängen vid Rödberget…
Rödklöver
Vitklöver
Höstfibbla
Nysört
Ögontröst
Rölleka
Blåklocka
Svenska Träd som vi sett film om och skrivit fakta om: Björk,
Rönn, Tall, Gran, Asp, En
Här kan du hitta fakta om trädsorterna
http://www.skogeniskolan.se/faktasidor/svenska-trad
Carina
Download