PA GEFLE ARBETSMARKNADSDAG HR-­‐dagen är PA Gefles arbetsmarknadsdag som går av stapeln den 14 november. Under dagen kommer ni att få chansen att ha nära och kvalitativa möten med två yrkesverksamma personer för att få en inblick i deras arbete. Dessa möten kommer att vara ca 45 minuter långa och endast ett fåtal studenter träffar den yrkesverksamma åt gången. För att delta under dessa möten skickar du ett mail till [email protected] som du döper till ”yrkesverksam”. Där rangordnar du de tre personer som du helst vill träffa. Du kommer att få träffa två av de personer du önskat. I mailet uppger du även ditt namn och personnummer. Sista anmälningsdag är fredagen den 1/11. Jeanette Magnusson, Sektionschef på Arbetsförmedlingen
Jeanette arbetar som sektionschef på Arbetsförmedlingen i Gävle. På
sitt CV kan hon även titulera sig som ansvarig för rekrytering av ett
hundratal medarbetare, ansvarig för personalfrågor inom länets
ledningsgrupp samt som projektansvarig i ett hälsoprojekt med syfte
att halvera sjuktalen inom staten. I sitt arbete som sektionschef har
Jeanette dels ansvar för att driva och utveckla verksamheten samt
leda och utveckla sina medarbetare i deras uppdrag. Hon arbetar
dagligen med rehabiliterings-, utvecklings- och lönefrågor. Jeanette
har även erfarenhet av att arbeta med övergripande personalfrågor
strategiskt och operativt.
Hans-Göran Karlsson, Klubbdirektör i Brynäs IF
Hans-Göran Karlsson har en operativ chefsroll i en annorlunda
bransch. Han är klubbdirektör i Brynäs IF samt VD för Brynäs Arena
AB och är ytterst ansvarig för dessa verksamheter. Hans roll är att
driva och utveckla organisationen utifrån mål och visioner, vilket
innebär att arbeta med strategiska frågor och leverera resultat såväl
sportsligt som ekonomiskt. Verksamheten omsätter 150 miljoner
kronor och har ett hundratal årsanställda. Hans-Göran sitter också i
styrelsen för Gösta Samuelsson Bil AB och har tidigare suttit i ett
antal olika bolagsstyrelser. Tidigare har han ägt och drivit fem olika
bolag inom framför allt IT-branschen. På sitt CV kan han även titulera
sig som försäljningschef inom både tjänste- och produktproducerande
organisationer.
Ylva Boye, HR-konsult på Gävle Kommun
Ylva arbetar som HR-konsult på Gävle kommuns
kommunledningskontor med huvuduppgift att ge ett löpande stöd
gentemot förvaltningens cirka 25 chefer i alla förekommande HRfrågor. Kommunledningskontorets personalavdelningen arbetar med
HR-frågor på strategisk nivå avseende hela Gävle kommun, vilket
innebär att Ylva är involverad både i förvaltingens frågor samt
övergripande för kommunen. Ylvas arbetsuppgifter rör allt kring
rekryteringsprocesser, rehabilitering, löneöversyn, arbetsvärderingar,
avtalsfrågor och arbetsrätt, systemstöd, arbetsmiljö och fackliga
kontakter i samverkan.
Efe Efeoglu, grundare av Spotahead
Efe är grundare av företaget Spotahead vars verksamhet bygger på
att rekrytering ska ske utan diskriminering. Fröet till idén såddes när
Efe och hans kurskamrat tillika kollega, Patrik Rydén, avslutat sina
studier på KTH. Trots att de hade i det närmaste identiska cv:n
valdes Efe bort medan Patrik blev kallad till jobbintervjuer. Den enda
skillnaden mellan dem var deras namn. Det var då de skapade
Spotahead där fokus ligger på den jobbsökandes kompetens, inte på
andra faktorer som egentligen inte ska spela någon roll som ålder,
kön, namn eller hur man ser ut.
Niklas Norling, Personalspecialist på Högskolan i Gävle
Niklas är en tidigare student på Personal- och Arbetslivsprogrammet i
Gävle och arbetar idag som personalspecialist på Högskolan i Gävle.
Hans huvudsakliga arbetsområde är rekrytering, där sekreterarskap i
anställningsnämnden ingår. Anställningsnämnden bereder
anställningsärenden gällande universitetslektorer och professorer då
rekryteringsprocessen ofta är väldigt avancerad och komplex. Niklas
deltar även vid rekrytering av teknisk och administrativ personal. I
övrigt består Niklas arbetsbetsuppgifter av att stödja chefer inom den
Högskolegemensamma administrationen i frågor kopplat till HR.
Lars Lindström, Personalansvarig på Jobmeal AB
Lars arbetar som personalansvarig på Jobmeal AB, som är ett
privatägt företag med 50 anställda. Huvudkontoret ligger i Gävle och
Lars har varit involverad i företag sedan det startade för 25 år sedan.
Han började då som tekniker och avancerade sedan till säljare innan
han fick rollen som personalansvarig, vilket han nu varit i 15 år. Han
ansvarar själv för alla personalrelaterade frågor och hela
rekryteringsprocessen. I hans dagliga arbete ingår bland annat att
hantera arbetsrättsliga och personalekonomiska ärenden såväl som
rehabiliteringsfrågor. Det som Lars själv tycker är mest intressant
med att arbeta på ett mindre, privatägt företag är att han har en god
inblick i hela verksamheten samt en nära kontakt med de anställda.
Pär Gussman, Personalchef på Sandviken Energi AB
Pär arbetar som personalchef på Sandviken Energi AB, som är ett
kommunalt bolag med 155 medarbetare. I sitt arbete är han
involverad inom hela det personalpolitiska området. Detta innebär
övergripande frågor inom bland annat organisation, rekrytering,
medarbetarskap, ledarskap, lönepolitik, arbetsrätt och hälsofrågor.
Förutom det mer traditionella arbetet har Pär ett stort ansvar över att
utveckla medarbetarskap och ledarskap på ett strategiskt sätt. Fokus
ligger på att organisationen ska nå rätt resultat med rätt beteende.
Veronica Magnusson, Rekryteringschef på Sandvik AB
Veronica är rekryteringschef på Sandvik AB och är ansvarig för
samtliga rekryteringar som sker i alla Sandviks bolag i Sverige och
Norge. Hon leder idag ett rekryteringsteam på 16 personer varav elva
är rekryterare och fyra är rekryteringsassistenter. Teamets uppgift är
att attrahera, kompetensinventera och rekrytera de, för
organsisationen, bästa individerna. Varje år genomförs i snitt ca 1200
rekryteringar till organisationen. Har före Sandvik arbetat som
Konsultchef för tjänstemän på Proffice och har innan dess har jag
arbetat som både personalchef, marknadschef och försäljningschef.