Faktablad Swedbank Group
juni 2011
Vilka vi är
Swedbank är den ledande banken i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Banken noteras på OMX Nordiska
Börs i Stockholm på Nordic Large Cap. Swedbank grundades 1820, då Sveriges första sparbank grundades.
Huvudkontor
Swedbanks huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.
Nyckeltal den 30 juni 2011
Sammanlagda tillgångar:
SEK 1 758 mdr
Rörelseresultat:
SEK 7 304 milj (jan – juni 2011)
Total utlåning till allmänheten: SEK 1 175 mdr
Förvaltad fondförmögenhet: SEK 741 mdr
Avkastning på eget kapital:
15,3%
Kundgrupper och verksamhet
Vi erbjuder ett komplett sortiment av lättanvända finansiella tjänster till konkurrenskraftiga priser som
sparkonton, hypotekslån, försäkringar, kreditkort, lån, pensioner och placeringar för privatpersoner, företagskunder och organisationer.
Internationell räckvidd
537 kontor i fyra länder
– Sverige 321
– Estland 63
– Lettland 59
– Litauen 94
Uttagsautomater
Svensk bankrörelse: 682
Baltisk bankrörelse: 1 373
Hemmamarknader
Sverige, Estland, Lettland och Litauen.
Övriga marknader
Danmark, Finland, Norge, USA, Luxemburg, Kina, Spanien, Ukraina och Ryssland.
Kunder
Cirka 9,4 miljoner privatkunder och ca 657 000 företagskunder
– Sverige 4,0 milj privatkunder
– Estland 1,2 milj privatkunder
– Lettland 1,0 milj privatkunder
– Litauen 3,2 milj privatkunder
Internetbankskunder
Svensk bankrörelse: 3,3 miljoner
Baltisk bankrörelse 3,3 miljoner
Faktablad Swedbank Group
© Swedbank AB 2011
Heltidsanställda
Cirka 17 000
– Sverige 8 338
– Estland 2 596
– Lettland 1 718
– Litauen 2 218
– Ryssland 245
– Ukraina 1 410
Syfte
Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.
Värderingar
Öppen, enkel och omtänksam.
Vision
Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: ”Swedbank – beyond financial growth”.
Vår svenska rörelse är miljöcertificerad enligt ISO 14001.
Vår historik
1820 Den första svenska sparbanken grundas i Göteborg.
1915 Den första svenska jordbrukskassan grundas i Stockholm.
1942 Sparbankernas Bank bildas som de olika sparbankernas centralbank.
1958 Jordbrukets Bank bildas som centralbank för jordbrukskassorna.
1991 12 regionala jordbrukskassor går samman för att bilda Föreningsbanken.
1991 Hansabank grundas i Estland.
1992 Genom ett samgående mellan 11 regionala sparbanker bildas Sparbanken Sverige.
1994 Föreningsbankens aktier noteras på Stockholms Fondbörs.
1995 Sparbanken Sveriges aktier noteras på Stockholms Fondbörs.
1995 Hansabank startar verksamhet i Lettland.
1996 Hansabank förvärvar 100 procent av Deutsche-Lettische Bank i Lettland.
1996 Hansabank startar verksamhet i Litauen.
1997 Sparbanken Sverige och Föreningsbanken går samman för att bilda FöreningsSparbanken.
1997 Hansabank förvärvar en andel i estniska banken Hoiupank.
1999 Swedbank förvärvar mer än 50 procent i Hansabank.
2002 Hansabank startar verksamhet i Ryssland.
2004 Hansabank förvärvar Kvest Bank i Moskva.
2005 Swedbank förvärvar 100 procent i Hansabank.
2006 Årsstämman beslutar att ändra bankens namn till Swedbank.
2007 Swedbank förvärvar TAS-Kommerzbank (”TAS”) i Ukraina.
Faktablad Swedbank Group
© Swedbank AB 2011