37 _ Mall HPV-självtest - HPV av högrisktyp finns i provet (röd text

advertisement
37 _ Mall HPV-självtest - HPV av högrisktyp finns i provet
(röd text ändras eller tas bort innan brevet skickas till kvinnan)
Gynekologmottagningen skickar brevet till kvinnan.
Provsvar gynekologiskt självtest för HPV
Provet du nyligen tog innehöll HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka allvarliga
cellförändringar.
För säker bedömning behövs en kompletterande undersökning.
Vad är HPV?
HPV är ett mycket vanligt virus som kan orsaka infektion i livmoderhalsen. De allra
flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva inom ett par år. De flesta får HPV någon gång
i livet. Det går inte att ta reda på vem som smittat vem eller när det hände.
En långvarig HPV-infektion kan orsaka cellförändringar som i sällsynta fall kan
utvecklas till cancer.
Vad händer nu?
Ditt prov innehöll HPV, men med hjälp av självtest för HPV kan man inte avgöra om du
har cellförändringar. Du har därför en tid bokad hos gynekolog.
Tid:
Plats:
Besöket kostar:
Tag med legitimation.
Vad menas med kompletterande undersökning?
Du får träffa en gynekolog som undersöker din livmoderhals med ett kolposkop. Det är
en sorts mikroskop. Eventuellt tas även nya prover. Om gynekologen bedömer att du har
cellförändringar som behöver behandlas får du information om hur förändringarna kan
tas bort.
Om du har frågor eller behöver boka om din tid
Kontakta oss på telefon xxx
Vänliga hälsningar xxxx
Vill du veta mer?
Information på svenska och andra språk /other languages
www.1177.se/cellforandringar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards