återhämtning fr terhämtning från missbruk sbruk nyhetsbrev

advertisement
ÅTERHÄMTNING FRÅN MISSBRUK
MISSBRUK NYHETSBREV
Nummer 60 ● December 2013 ● Swedish
DET HÄR NYHETSBREVET ÄR INTE EN AV KYRKANS OFFICIELLA PUBLIKATIONER
P
Att bygga en personlig
”brandvägg” mot missbruksvirus
”Brandväggar” används för att skydda en dator från
stötande webbsidor och potentiella hackare. Denna
barriär skyddar datorn mot invasion och inre skada.
Brandväggen filtrerar bort oönskad information på
nätet eller oönskade giriga opportunister så att de
inte kommer in i datorn.
Det finns många typer av datorvirus. De
skadligaste virusen kontaminerar operativsystemet
genom att ta bort, byta ut eller infektera datorns inre
kärna.
Smittsamma virus påverkar en dator på samma
sätt som missbruk påverkar den mänskliga kroppen.
Vissa påverkar
verkar tankemönster –
lockande reklam, tidningar och
filmer är provokativa och får
stöd av många sociala nätverk
och bloggar på internet. De
skapar en upplevelse av
socialt och
personligt
erkännande. När de en
gång kommit in i sinnet skapar
de tankebanor som förvandlar åsikter
till beteenden och sedan till vanor. När vanor bildas,
får de system i kroppen att förvänta sig
tillfredsställelse av ett begär.
När man en gång börjat tumma på sitt
värderingsgrundade skyddssystem sker handlingar
utan den eftertanke,
nke, det filter eller det samvetets röst
som fanns tidigare. En människa faller därför offer för
en infektion i den egna hjärndatorn.
Cigarettpaket är försedda med varningstext på
grund av sambandet mellan rökning och cancer. Det
kan dröja åratal innan det här sambandet visar sig,
men då är det oftast för sent eftersom cancern sprider
sig i hela kroppen och så småningom leder till döden.
De som ligger för döden önskar att de aldrig hade
börjat röka. Ångerfullt beklagar de sig: ”Om jag bara
hade varit uppmärksam!”
ksam!”
Andra missbruk är mer diskreta och saknar
varningstext. Pornografi invaderar våra normala synsyn
och hörselsinnen och placerar markörer i vårt sinne
som kan aktiveras av ett musklick, en bild, ett ljud
eller en tanke. Dessa ondskefulla, fördärvliga
infektioner
fektioner förstör vår naturliga benägenhet att bygga
upp en personlig brandvägg som självförsvar.
Visa ord som bestått tidens prov representerar
de lärdomar, moraliska värderingar och
karaktärsdanande egenskaper som utgör normala
skyddsbarriärer. De lärs
lär ut genom föreskrifter,
ageranden i familjen och
föredömliga föräldrar och
respekterade ledare som,
visa av erfarenhet, vet
hur man installerar
brandväggar kring sinnet
och hjärtat hos intet ont
anande ungdomar och
vuxna.
Nya sociala medier,
frestande tidningar
ningar och lösa
moraliska normer är
övertygande. Heliga skrifter utgör
en brandvägg av sanning. Herrens
råd till oss är att förhindra viruset
att komma in i det mänskliga sinnet, eller kroppen.
Hans evangelienormer skyddar, isolerar och
vaccinerar mot inkräktare
räktare och erbjuder skydd mot
beroenden. Hans sätt är det enda sättet, det rätta
sättet, det skyddande sättet. Han ger oss förmåga om
vi är visa nog att följa honom.
I de heliga skrifterna står det: ”Fly bort från
ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet,
r
tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar
Herren av rent hjärta” (2 Timoteus 2:22). ”Men håll
fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad
om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner ... de
heliga Skrifterna som kan
an göra dig vis, så att du blir
frälst genom tron i Kristus Jesus” (2 Tim. 3:14–15).
3:14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards