Diagnoskoder vid kvinnomisshandel
ICD-10, den internationella sjukdomsklassifikationen är en statistisk klassifikation med
diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga
statistiska sammanställningar och analyser,
Skador specificerat S00 – T14
Misshandelssyndrom T74
 T74.1 Fysisk misshandel (Kvinnomisshandel UNS)
 T74.2 Sexuellt övergrepp
 T74.2 Våldtäkt
 T74.3 Psykisk misshandel
 T74.4 Andra misshandelssyndrom (olika former av misshandel)
 T74.9 Misshandelssyndrom, ospecificerat (effekter av misshandel UNS)
 T98.1 Sena besvär efter sexuella övergrepp
+ tilläggskod:









Y05 Sexuellt övergrepp av obeväpnad person; innefattar våldtäkt samt försök till
våldtäkt, och andra och icke specificerade sexuella övergrepp
Y05.9 Våldtäkt
Y07 Andra misshandelssyndrom
Y07.0 Misshandel utövad av make eller partner
Y07.1 Misshandel utövad av förälder
Y07.2 Misshandel utövad av bekant eller vän
Y07.8 Misshandel utövad av annan specificerad person
Y07.9 Misshandel utövad av icke specificerad person
Y87.1 Sena besvär efter sexuella övergrepp



Z61.4 Sviter efter tidigare sexuella övergrepp som barn inom primära stödgruppen
Z61.5 Sviter efter tidigare sexuella övergrepp som barn utom primära stödgruppen
Z61.6 Sviter efter tidigare fysisk misshandel