Digitalis filosofi

advertisement
Den här boken lägger ett pussel där bitarna utgörs av mänskliga
relationer, datorer, tankemodeller och olika sätt att uppleva verkligheten. I pusslet kan man ana ett mönster. Vad som verkar vara
helt olika saker kan i själva verket hänga nära samman.
Som en del i .SE:s arbete med Internetutveckling producerar
.SE ett antal skrifter under produktnamnet .SE:s Internet­
guider. Guiderna behandlar olika Internetrelaterade områden
och riktar sig i första hand till intresserade lekmanna­­
användare. En guide kan vara såväl en praktisk handbok
som en mer beskrivande rapport.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Digitalis filosofi
Besök bokens hemsida på Infontology, http://infontology.org/digitalisfilosofi/
Winter & Johansson Det finns många uppfattningar om Internet och de möjligheter
och konsekvenser som ”nätet” kan ha.
Digitalis filosofi
Människor, modeller och maskiner
Simon Winter
Per Johansson
Download