Cell- och Genteknik

advertisement
Cell- och Genteknik
Med utgångspunkt i sjukvården

Varför är detta ett ämne?
 10 % av all cancer är ärftlig
 Det handlar om DNA-skador

Skilj på celldelningarna
 Bröstcancer
 BRCA1 och BRCA2
 1000 familjer, 300 kända
Mutationer
Av diverse slag

Den medicinska forskningen
 Den moderna genetiken…
 En del sjukdomar är ärftliga

Upptäcka och bota
 Forskningen drar i två
riktningar


Genterapi
Stamcellsterapi
 Ingenjörsmässigt drag
Frågeställning
 m.socrative.com
 Rum: 100750
 Borde man få använda det
för annat än sjukdomar,
t.ex. förbättringar?
 Hur långt tycker du att man
får gå i syfte att bota
sjukdomar?
Genterapi
 Stephen Rosenberg
 Behandlade två patienter



Dödssjuka
Hudcancer som spridit sig
T-mördarcellen
genmanipulerades
 80% av alla hörselskador är
ärftliga
Genterapi
I princip ersätts en sjuk gen med en frisk

Stamcellsterapi

Vad är stamceller?


Hur började man?




Embryot dog
Dilemma!
Man är något bättre idag
Nobelpriset 2012



Reservdelar?
iPS
4 gener
Ny forskning från i år!
Frågeställning
 m.socrative.com
 Rum: 100750
 Jag tycker genterapi låter
som hokus pokus! Vad är
det, och hur fungerar det
egentligen? Är det ens
något att ha?
Download