2. Finns det någonting jag kan vara alldeles säker

advertisement
1. Bestämmer jag själv över mitt liv eller finns det ett utstakat öde?
2. Finns det någonting jag kan vara alldeles säker på?
3. Hur vet jag vilken handling som är den rätta i en valsituation?
4. Vad är egentligen mitt "jag"?
5. Hur kan information förvandlas till kunskap?
6. Kan man försvara en lögn?
7. Kan vetenskapen bevisa någonting som är helt säkert?
8. Vad betyder "rättvisa"?
9. Hur ska man kunna undvika att missförstå varandra?
10. Är själen något som verkligen existerar?
11. Finns det kunskap som är medfödd?
12. Kan jag lita på mina sinnen?
13. Är språket en spegel av verkligheten?
14. Vad är det för skillnad på filosofi och religion?
15. Kan man bevisa att ett resonemang är logiskt riktigt?
16. Vad består tillvaron egentligen av?
17. Vad är tankar och känslor för något?
18. Kan man bevisa att Gud existerar?
19. Finns tingen när jag inte upplever dem?
20. Vad är lycka?
21. Är kunskap alltid något bra?
22. Kan en dator bli "intelligent"?
23. Vad är det för skillnad på vetenskap och andra typer av påståenden?
24. Kan man säga att en värdering är sann eller falsk?
25. Har livet någon speciell mening?
Södra Latin/Filosofi A/Jan-Erik Westman
Download