Utredning av språk, läsning och skrivning hos skolbarn och

advertisement
Astrid Frylmark
Leg. logoped
Utredning av läsning, skrivning och språk hos
skolelever och vuxna
En dyslexiutredning hos mig innehåller en grundlig kartläggning av språk,tal,
läsning och skrivning, en noggrann genomgång med familjen och skolan samt
skriftlig dokumentation.
Det är viktigt att ta reda på starka och svaga sidor för att kunna ge goda råd
både om hur man kan hitta alternativa arbetssätt och träna det som kan
stärkas.
Under 25 års tid har jag gjort mer än 2000 utredningar i Stockholm, Uppsala,
Härnösand, Sundsvall och Falun. Jag följer forskningen och undervisar också vid
flera av logopedutbildningarna om detta ämne. Mitt kapitel i boken Barn läser
och skriver (Studentlitteratur) handlar också om utredningar.
Givetvis följer jag logopednätverkets konsensusdokument om vad som ska ingå
i en logopedutredning samt logopedförbundets etiska riktlinjer.
Jag bygger upp webbplatsen www.spraklek.se med mer råd till familjer som
har barn med läs- och skrivsvårigheter eller andra språkliga svårigheter.
Astrid Frylmark
OrdAF AB
Leg logoped Astrid Frylmark
070-5240103
[email protected]
www.spraklek.se
Download