mekanik - Ugglans NO

advertisement
Instuderingsuppgifter
MEKANIK
1. Förklara vad acceleration är?
2. Om du väger 53 kg på jorden, hur mycket väger du i rymden då?
3. Varför behövs bilbälten och krockkuddar?
4. Vad säger tröghetslagen?
5. Vad är fritt fall?
6. En kula som väger 5 kg och en som väger 2 kg släpps samtidigt. Vilken når marken först?
7. Vilken är enheten för kraft?
8. Vad använder man för att mäta krafter?
9. Vad är friktion?
10. När är friktion bra eller dåligt?
11. Vad gör man för att minska friktionen?
12. Hur ska något vara för att det ska bli stadigt?
13. Hur lyder mekanikens gyllene regel?
14. Hur ritar man krafter?
15. Vad är en resultant?
16. Vad händer om resultanten till alla krafter är noll?
17. Vad kallas kraften som håller mot så att man inte faller igenom golvet?
18. Hur lyder hävstångslagen?
19. När du åker till skolan rör du dig både likformigt och olikformigt. Kan du ge exempel på när?
20. Varför är det svårt att hålla balansen när du står på ett ben?
21. Vad är enheten för acceleration?
22. Hur fort accelererar en sak som faller fritt mot jorden om man inte räknar med luftmotståndet?
23. Om du ska balansera en pinne på ditt finger. Var ska du hålla fingret då för att lyckas?
24. Månens gravitation är en sjättedel av jordens. Adam väger 42 kg. Vilken är hans massa respektive
tyngd på jorden? Vilken är hans massa respektive tyngd på månen?
26. En sten hänger i ett snöre. Du klipper av snöret så stenen faller till marken. Vilka krafter påverkar
stenen när: a) den hänger i snöret? b) Den faller mot marken? C) Den ligger på marken?
27. Ett klot hänger i en dynamometer som visar 0,6 N. Vad väger klotet?
28. En bilist saktar in vid ett rödljus. Vad kallas en sådan rörelse?
29. Du står i en buss som bromsar in kraftigt. Vad händer och varför?
30. Du åker runt i en karusell. Vad kallas en sådan rörelse?
31. När du åker i en karusell känner du en kraft som pressar dig utåt. Vad kallas den kraften och vad beror
den på?
32. Vad är "arbete" i fysiken?
Svårare.
33. Christer Fuglesang tappade ett verktyg när han var på rymdpromenad. Vad hände med det?
34. Vad är det för kraft som håller kvar månen i bana runt jorden?
35. Hur stor är jordens dragningskraft på dig?
36. Varför är plånet på en tändsticksask strävt?
37. Hur ska man packa en stor ryggsäck så att det ska vara så stabilt som möjligt?
38. Varför är det farligt att leka vid rotvältor? (Rotvälta= Ett träd som blåst ner och där man sågat av
stammen så det bara är en ”stubbe” kvar)
39. Om man kastar en boll rakt ut genom ett fönster så kommer banan på ett visst sätt. (fråga Oskar eller
testa själv). Hur ser den ut om man gör samma sak på månen?
40. Adam och Eva står i jämvikt på en gungbräda. Hur ska Adam flytta sig om han tar upp en stor orm i
famnen och vill behålla jämvikten?
41. Varför skulle man kunna använda en balansvåg på månen och inte en badrumsvåg?
42. När man kastar iväg en boll kommer den att landa. Varför då? Vilka krafter påverkar den under
färden?
43. Alla föremål faller lika snabbt. Hur motiverar man det påståendet?
44. Förklara Newtons tre lagar för en kompis.
45. Du åker kälke nedför en backe. Vid backens slut finns en sjö med spegelblank is. Hur förändras
kälkens hastighet när du kommer ut på isen?
46. Från ett högt torn släpper du en sten rakt ner samtidigt kastar din kompis en sten rakt framåt. Vilken
sten kommer först ner till marken?
47. Förklara hur luftmotstånd uppkommer.
48. Varför kan man säga att en satellit hela tiden faller utan att falla ner på jorden?
49. Jordens rör sig runt solen i en nästan cirkelrund bana. Förklara varför.
50. Varför blir dina badbyxor torra när du centrifugerar dem?
51. Två satelliter skjuts upp till olika höjd. Vilken av satelliterna har högst hastighet när de går i
omloppsbana runt jorden. Förklara.
52. Pucken glider in i mål… Gled pucken in i mål tack vare eller trots trögheten? Gled pucken in i mål
tack vare eller trots friktionen?
53. Vad är skillnaden mellan centripetalkraft och centrifugalkraft?
Räknetal
54. När trafikljuset slår om till grönt accelererar din mamma från 0 till 40 km/h på 5 sekunder. Vad blir
medelacceleration?
55. Eva åker 60 km på två timmar med sin moped. Vilken är medelhastigheten?
56. När det är storm blåser det 25 m/s. Hur många kilometer i timmen är det?
57. Tomtens renar drar julklappskälken med genomsnittskraften N. Julaftonsfärden är 9 km lång. Hur
stort arbete utför renarna?
58. Hur många personer måste hjälpas åt för att lyfta 18000 kg om varje person norrmalt kunde bidra med
400 N?
59. Du går uppför en trappa som är 7 meter hög. Hur mycket ökar din lägesenergi på grund av detta?
60. Kraften är 30 N och sträckan är 6 m. Arbetet?
62. Vilken fart har ett fritt fallande föremål efter 6 sekunder?
63. Ett fritt fallande föremål har farten 8 m/s. Hur stor är farten 1 sekund senare?
64. Hur stort är arbetet om man lyfter en låda 3 meter rakt upp? Lådan väger 15 kilo.
Hur stort blir arbetet om man bär den i famnen 50 meter?
65. Hur stor är din lägesenergi om du väger 50 kg och står högst upp i Eiffeltornet som är 300 meter
högt?
66. En gungbräda är 4 meter lång totalt.Var ska en pappa sätta sig (90 kg) om han sätter sin son(20 kg)
längst ut på ena sidan?
67. Verkningsgraden för en maskin är 80%. Hur mycket energi förbrukar maskinen om den nyttiga
energin är 50 kWh?
68. Tredje våningen i Adams hus är 9 meter över gatuplanet. Han går uppför trapporna på 30 sekunder.
Han väger 80 kg. Hur stor effekt utvecklar han?
69. Adams bil väger 1200 kg. Den kan köras upp för en brant backe med höjdskillnaden 45 m på 20
sekunder. Hur stor effekt kräver detta?
70. Vattenpumpen i Adams fritidshus pumpar upp 150 liter vatten från 4 meters djup till ett badkar. Det
tar 10 minuter. Med hur stor effekt har pumpen arbetat?
71. På elmotorn står bl a 350 W. Det betyder att den använder 350 W elektrisk effekt. En hel del har alltså
gått till spillo. Hur många watt kunde inte utnyttjas för att pumpa upp vatten? Och vart har de "watten"
tagit vägen?
Download