Ordinationshandling

advertisement
Fastställd 2014-12-01
Namn
Personnummer
Ordinationshandling
INSÄTTNING
Ssk sign*
Namn, Beredningsform, styrka
TIDPUNKT FÖR DOSERING
Kloc
K
K
K
K
K
K
K
kan lockan lockan lockan lockan lockan lockan lockan
DOSERING
ORDINATÖR
Användning, ändamål
Namn och klinik
UTSATT
Datum
Sign
© Malmö stad, Hassan Hashemian 040-341243.
Datum
LÄKEMEDEL
–
Uppdaterad den
Ansvarig sjuksköterska
* SSK signatur avser korrekt överförd information från ordinationshandling.
Dubbelkontroll utförd av
Fastställd 2014-12-01
Namn
Personnummer
Ordinationshandling
INSÄTTNING
Datum
Ssk sign*
LÄKEMEDEL
Namn, Beredningsform, styrka
–
TIDPUNKT FÖR DOSERING
Kloc
K
K
K
K
K
K
K
kan lockan lockan lockan lockan lockan lockan lockan
DOSERING
ORDINATÖR
Användning, ändamål
Namn och klinik
UTSATT
Datum
Sign
© Malmö stad, Hassan Hashemian 040-341243.
VID BEHOVSLÄKEMEDEL
Uppdaterad den
Ansvarig sjuksköterska
* SSK signatur avser korrekt överförd information från ordinationshandling.
Dubbelkontroll utförd av
Download