schema Vård av äldre VT17-B, uppdaterat 170112

2017-01-12
Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för omvårdnad
Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation
Kurskod: 1SJ009C
Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall
Kursexaminator: Cecilia Moberg
Vård av äldre i en föränderlig livssituation, 1SJ009C, grupp B, vecka 03-10
Vecka 03
Datum, tid
Innehåll
Lokal
Föreläsare/övrigt
Måndag 16/1
Självstudier, ta del av kursintroduktion via
pingpong
Pingpong
09:00-12:00
Föreläsning: Äldre med sammansatta och
komplexa vårdbehov - Multisjuklighet. Se
moment 1
ANA 8, 4X
13:00 – 16:00
Föreläsning Äldre och läkemedel. Se moment 1
Johan Fastbom
16.00–16.30
Onsdag 18/1
Frågestund
Deadline för inlämning av frågor till
studentdriven muntlig examination: Vanliga
hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos äldre.
Orsaker och symtom. Se moment 1, samt
examination
Ewa Stenwall
Tisdag 17/1
Dorota Religa
ANA 8, 4X
kl. 23:59
Pingpong
Torsdag 19/1
09:00-12:00
Grupp 1 Seminarium: Personcentrerad palliativ
vård: kunskapsstöd och praktiska verktyg. Se
moment 1
ANA 23, sal S 413
Ingeli Simross
13:00 – 16:00
Grupp 2 Seminarium: Personcentrerad palliativ
vård: kunskapsstöd och praktiska verktyg. Se
moment 1
ANA 23, sal S 413
Ingeli Simross
Fredag 20/1
Grupp 2 Studentdriven muntlig examination:
Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos
äldre. Orsaker och symtom. Se moment 1,
läraktivitet 1, samt examination
ANA 23, sal S 412
Ewa Stenwall
ANA 23, sal S 412
Ewa Stenwall
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Grupp 1 Studentdriven muntlig examination:
Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos
äldre. Orsaker och symtom. Se moment 1,
läraktivitet 1, samt examination
1
2017-01-12
Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för omvårdnad
Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation
Kurskod: 1SJ009C
Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall
Kursexaminator: Cecilia Moberg
Vecka 04-09 VFU
Under VFU förekommer undervisning enligt nedan, samt obligatorisk utbildning i S-HLR (separat schema, se
kursmoment 2, läraktivitet 3; ansvarig lärare: Veronica Lundberg)
Vecka 04
Datum, tid
Innehåll
Lokal
Föreläsare/övrigt
Individuell examination äldre och
läkemedel.
Pingpong
Gunnel Wärn-Hede
Föreläsare/övrigt
Torsdag 26/1
13:00 - 15:00
Vecka 06
Datum, tid
Innehåll
Lokal
Onsdag 8/2
Deadline inlämning av PM till seminarium
Personcentrerad vård vid akut konfusion
samt Personcentrerad vård vid psykisk
ohälsa hos äldre 10/2
Pingpong
Grupp 1: Seminarium: Personcentrerad
vård vid akut konfusion. Se moment 1
ANA 23, sal S 202
Ewa Stenwall
ANA 23, sal S 204
Anna-Liisa Suvanto
ANA 23, sal S 202
Ewa Stenwall
ANA 23, sal S 204
Anna-Liisa Suvanto
08:00
Fredag 10/2
09.00-12.00
Grupp 2: Seminarium: Personcentrerad
vård vid psykisk ohälsa
13.00–16.00
Grupp 2: Seminarium: Personcentrerad
vård vid akut konfusion. Se moment 1
Grupp 1: Seminarium: Personcentrerad
vård vid psykisk ohälsa
2
2017-01-12
Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för omvårdnad
Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation
Kurskod: 1SJ009C
Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall
Kursexaminator: Cecilia Moberg
Vecka 08
Datum, tid
Innehåll
Lokal
Onsdag 22/2
Deadline inlämning av PM till
seminarium Personcentrerad vård vid
demenssjukdom 24/2
Pingpong
Caseseminarium Ledarskap i
omvårdnaden, se moment 2, läraktivitet
2. Ingår i VFU-tid
ANA 23, sal S 114
Gunnel Wärn Hede
ANA 23, sal S 114
Caroline Key
08:00
Fredag 24/2
09.00-11.00
12.00–16.00
Föreläsare/övrigt
Seminarium: Personcentrerad vård vid
demenssjukdom
Vecka 09
Datum, tid
Innehåll
Lokal
Föreläsare/övrigt
Måndag 27/2
Extra inlämningstillfälle för individuell
hemtentamen ”Omvårdnad av den
multisjuka äldre personen”
Pingpong
Ewa Stenwall
Pingpong
Ingeli Simmross
09:00
Fredag 3/3
12.00
Deadline inlämning av case till
tvärgruppsseminarierna i palliativ vård, se
moment 1
3
2017-01-12
Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för omvårdnad
Kurs: Vård av äldre i en föränderlig livssituation
Kurskod: 1SJ009C
Kursansvarig lärare: Ewa Stenwall
Kursexaminator: Cecilia Moberg
Vecka 10
Datum, tid
Innehåll
Lokal
Föreläsare/ansvarig
lärare
09:00-11:00
Omexamination: Individuell examination
äldre och läkemedel Föranmälan till Gunnel
Wärn Hede senast 170221
Pingpong
Gunnel Wärn Hede
13:00 - 15:00
Omexamination:
Vanliga hälsoproblem/sjukdomstillstånd hos
äldre. Orsaker och symtom”. Se moment 1,
läraktivitet 1, samt examination,
examinationsform – skriftlig salstentamen
Lokal meddelas vid
anmälan
Ewa Stenwall
Tisdag 7/3
OBS! Gäller endast de studenter som ej
deltagit i den muntliga examinationen 170120
med godkänt resultat. Föranmälan till
kursansvarig senast 170221
Torsdag 9/3
09:00 - 12:00
13.00–16.00
Gruppindelning, se
pingpong
Examinerande seminarium palliativ vård del 2
se moment 1, läraktivitet 2
Ingeli Simmross
ANA 23, Sal S 313,
S 314, S 315, S 316
Examinerande seminarium palliativ vård del 2
se moment 1, läraktivitet 2
Fredag 10/3
23.59
Inlämning av individuell hemtentamen
”Omvårdnad av den multisjuka äldre
personen” moment 1, examination
4
Pingpong
Ewa Stenwall