schema - Ping Pong

advertisement
2014-09-30
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Preliminärt SCHEMA Campus B
1SJ005 Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom 12 hp, v 45-52
Höstterminen 2014
2014-09-30
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
V 45
Introduktion till kursen
Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom
Kl. 09.30–10.00
Mathilde Hedlund Lindberg
Eva-Lena Altestad-Saxon
Ulrika Södergren
Sal H3 Blå
ANA 23
Huddinge
Måndag
3/11
Föreläsning
Introduktion till psykiatri och psykiatrisk
omvårdnad
Kl. 10.00–11.00
Sal H3 Blå
ANA 23
Mats Samuelsson
Docent, Kursexaminator
Föreläsning
Etiska konflikter i psykiatriskt vårdkontext
Kl. 11.15–12.15
Sal H3 Blå
ANA 23
Annika Skytt
Fil lic, universitetsadjunkt
LUNCH
Genomgång av Livsvärldsseminariet och
Läsloggar
Mathilde Hedlund Lindberg
Föreläsning
Missbruk/ Beroende
Lars Saxon
Med.dr, leg psykolog
Kl. 12.15-13.15
Kl. 13.15 -14.00
Sal H3 Blå
ANA 23
Kl. 14.00– 15.00
Sal H3 Blå
ANA 23
Föreläsning
Suicid, riskbedömning
Mats Samuelsson
Docent, Kursexaminator
Föreläsning
Personlighetsstörningar
Tisdag
4/11
Maria Wiklander
Leg psykolog, med dr, universitetsadjunkt
Kl. 15.15-16.15
Sal H3 Blå
ANA 23
Kl. 09.45–12.00
Sal H3 Blå
ANA 23
2014-09-30
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
LUNCH
Föreläsning
Kl. 12.00-13.00
Kl 13.00-16.00
ANA 23
14.00- 15.00
Psykossjukdomar
Maria Mattsson
Specialistsjuksköterska, med dr
Obs! Inför Maria Mattssons föreläsning
den 2/9 läs kap om psykoser i Omvårdnad
vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå
(Skärsäter)
5/11 –
7/11
V 46
Självstudier
Grupparbete, studieuppgift Livsvärld
Inläsning av kurslitteratur, Läslogg.
Livsvärldseminarium och presentation av syntes i pingpong.
Campus: Grupp A-C Datum: 11/11 kl 09.00-12.00
Grupp D-C Datum: 11/11 kl 13.00-16.00
Presentation av syntes I pingpong Deadline 14/11.
V 47
VFU
Läslogg
V 48
VFU
V 49
VFU
Halvtidsbedömningar
V 50
VFU
Reflektionsseminarium, datum och lokal meddelas via anslagstavlan.
V 51
VFU
2014-09-30
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Reflektionsseminarium, datum och lokal meddelas via anslagstavlan.
V 52
Fredag
19/12
Salstenta kl 9.00-12.00
Sal H1 Röd, ANA 23
Download