2017-01-03
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Preliminärt SCHEMA Distans
1SJ005 Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom 12 hp, v 3-10
Vårterminen 2017
2017-01-03
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
V3
Måndag
16/1
Kl. 9.0015.45
Introduktion till kursen
Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom
Mats Samuelsson
docent, kursansvarig
Föreläsning
Introduktion till psykiatri och
psykiatrisk omvårdnad
Kl. 09.00 -09.30
Lokal meddelas senare Boka sal 25 personer
Alfred Nobels allé 23
Kl. 09.40-10.40
Sal H3
Mats Samuelsson
docent, kursexaminator
Föreläsning
Omvårdnadsbegrepp i psykiatrisk
vårdkontext
Mathilde Hedlund Lindberg
med dr, leg. sjuksköterska,
spec. i psykiatri
Kl. 11.00-12.00
Sal 103
Webbregistrering för deltagande i kursen,
deadline kl 12.00
LUNCH
Kl. 12.00-13.00
Föreläsning
Livsvärld
Kl 13.00-14.30
Maria Ardelius
leg. sjuksköterska, spec. i psykiatri
Föreläsning
Vanligt förekommande former
av psykisk ohälsa
Sal 6L
Obs! Alfred Nobels allé 8
KL 14.45-15.45
Sal 6L
Obs! Alfred Nobels allé 8
Maria Wiklander
Tisdag
17/1
Kl. 9.4514.30
Föreläsning
Kommunikation och bemötande inom
psykiatrisk vårdkontext
Riitta Hoffrén-Larsson
Kl. 9.45-10.45
Sal (skrivsal) 5Y
Obs! Alfred Nobels allé 8
2017-01-03
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Fil lic, universitetsadjunkt
Föreläsning
Förstämningssyndrom
Kl. 11.00-12.00
Mats Samuelsson
Sal (skrivsal) 5Y
Obs! Alfred Nobels allé 8
LUNCH
Kl. 12.00-13.00
Föreläsning
Suicid och suicidprevention
Kl. 13.00-14.00
Sal (skrivsal) 5Y
Obs! Alfred Nobels allé 8
Mats Samuelsson
Gruppdiskussioner
Kl 14.20-15.20
Reflektioner utifrån förväntningar,
erfarenheter och förmiddagens föreläsningar
Utdelning av patientbeskrivningar
Boka 1 grupprum 8/pers
(Glasburarna på C2 ocksaå
bokade)
Nedanstående innehåll i kursen kan av distansstudenter inhämtas på olika sätt. Genom att
delta i campus föreläsningar, kurslitteratur eller lärandeaktiviteten patientbeskrivningar.
Område
Lagstiftning
Etik i psykiatrisk
vårdkontext
Personlighets
syndrom
Samtal om
Föreläsning
live
Maria
Ardelius
Onsdag 18/1
13.00-14.30
Sal H2 Grön
Nej
Inspelad
föreläsning
Nej
Kurslitteratur
Ja, finns i
PING PONG
Birkler
Skärsäter
Ja
Maria
Wiklander
Onsdag 18/1
09.00-12.00
Sal H2 Grön
Maria
Ja, finns i
PING PONG
Allgulander
Skärsäter
Delvis
Nej
Allgulander
Ja
Allgulander
Skärsäter
Författningshandbok
Ingår i
patientbeskrivning
Delvis
2017-01-03
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
psykisk ohälsapsykos. Patient
och
anhörigperspektiv
Beroende
Ardelius
Torsdag 19/1
09.00-12.00
Sal H3
Sara Thiem
Nej
Torsdag 19
13.00-15.00
Sal 4U Solen
ANA 8
V5
VFU
V6
VFU
V7
VFU Halvtidsbedömningar
V8
VFU
Skärsäter
Topor
Dahlberg
Allgulander
Skärsäter
Delvis
Reflektionsseminarium grupp A, grupp B, grupp C boka lokal
Må 27/2 kl
9-12
V9
VFU
V 10
Salstentamen
Fred 10/3 kl
9-12
Lokal: Skrivsal SY ANA 8
Lärare i kursen:
Mats Samuelsson, kursexaminator campus, kursansvarig distans; Maria Wiklander,
kursansvarig campus; Mathilde Hedlund Lindberg, kursexaminator distans; Riitta Hoffrén,;
Maria Ardelius; Caroline Key, , Annika Skytt