2017-03-06
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Preliminärt SCHEMA Campus B
1SJ005 Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom 12 hp, v 12-19
Vårterminen 2017
2017-03-06
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
V 12
Måndag
20/3
Kl. 9-17
Introduktion till kursen
Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom
Maria Wiklander med dr,
universitetsadjunkt, kursansvarig
Föreläsning
Introduktion till psykiatri och psykiatrisk
omvårdnad
Kl. 09.00 -09.30
Sal H3
Alfred Nobels allé 23
Kl. 09.40-10.40
Sal H3
Mats Samuelsson
docent, kursexaminator
Föreläsning
Omvårdnadsbegrepp i psykiatrisk
vårdkontext
Mathilde Hedlund Lindberg
med dr, leg. sjuksköterska,
spec. i psykiatri
Kl. 11.00-12.00
Sal H3
Webbregistrering för deltagande i
kursen, deadline kl 12.00
LUNCH
Kl. 12.00-13.00
Föreläsning
Livsvärld
Kl 13.00-14.30
Sal H3
Maria Ardelius
leg. sjuksköterska, spec. i psykiatri
Gruppdiskussion i projektgrupperna
14.45-15.45
Reflektioner utifrån förväntningar,
erfarenheter och förmiddagens föreläsningar
Utdelning av patientbeskrivningar
Salar H3 blå, 302, 304, 305, 306
Föreläsning
Vanligt förekommande former
av psykisk ohälsa
Maria Wiklander
Sal H3
Kl. 16.00-17.00
2017-03-06
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Tisdag
21/3
Kl. 9.4514.30
Föreläsning
Neuropsykiatriska tillstånd
Caroline Key
Leg. sjuksköterska
Föreläsning
Förstämningssyndrom
Kl. 8.30-9.30
Alfred Nobels allé 23
H3
Kl. 10.00-11.00
Sal H3
Mats Samuelsson
Föreläsning
Suicid och suicidprevention
Kl. 11.00-12.00
Sal H3
Mats Samuelsson
LUNCH
Kl. 12.00-13.00
Lagstiftning
Kl. 13.00-14.30
Maria Ardelius
Leg. sjuksköterska, spec. i psykiatri
Sal H3
Föreläsning
Etik i psykiatrisk vårdkontext
Inspelad föreläsning på pingpong
Annika Skytt
fil lic, leg. sjuksköterska,
universitetsadjunkt
Onsdag
22/3
Samtal om psykisk ohälsa – psykos
Patient- och anhörig perspektiv
Kl. 9.00-12.00
Kl. 9.0016.00
Maria Ardelius
Leg. Sjuksköterska, spec. i psykiatri
Sal H3 blå
Alfred Nobels allé 23
Jack Ardelius
LUNCH
Den psykiatriska vårdens organisation
Maria Åling
Specialistsjuksköterska i psykiatri,
Högskoleadjunkt på Röda Korsets
högskola
Kl. 12.00-13.00
Kl. 13.00-14.00
Sal H3 blå
2017-03-06
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Föreläsning
Personlighetssyndrom
Dialektisk beteendeterapi
Kl. 14.00-16.00
Maria Wiklander
Grupparbete, studieuppgift Patientbeskrivningar
Se information om läraktiviteten i pingpong
Deadline 28/3 kl. 15.00 för inlämning av sammanfattning Patientbeskrivningar i
pingpong
V 13
Onsdag
29/3
Kl.
13.0016.00
Seminarium Patientbeskrivningar
Grupp A: Sal 306 Mathilde Hedlund Lindberg
Seminarium Patientbeskrivningar
Torsdag
30/3
Kl. 1316
V 14
V 15
V 16
V 17
Torsdag
27/4
Kl. 9-12
Grupp B: Sal 312 Maria Wiklander
Grupp C: Sal 313 Maria Ardelius
Grupp D: Sal 314 Maria Gallego Mattsson
Grupp E: Sal 315 Susanne Andermo
Grupp F: Sal 316 Caroline Key
VFU
VFU
VFU
Halvtidsbedömningar
VFU
Reflektionsseminarier
Grupp A: Sal 306 Mathilde Hedlund Lindberg
Grupp B: Sal 312 Maria Wiklander
Grupp C: Sal 313 Maria Ardelius
Grupp D: Sal 314 Maria Gallego Mattsson
Grupp E: Sal 315 Susanne Andermo
Grupp F: Sal 316 Caroline Key
2017-03-06
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
V 18
VFU
V 19
Salstentamen
Fredag
12/5
Kl.
13.0016.00
Lokal: Skrivsal 5Y ANA 8
Ta med giltigt ID
Lärare i kursen:
Mats Samuelsson, kursexaminator campus, kursansvarig distans; Maria Wiklander,
kursansvarig campus; Mathilde Hedlund Lindberg, kursexaminator distans; Maria Ardelius;
Caroline Key, Susanne Andermo, Maria Gallego Mattsson, Annika Skytt