schema - Ping Pong

advertisement
2016-10-07
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Preliminärt SCHEMA Campus B
1SJ005 Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom 12 hp, v 44-51
Höstterminen 2016
1
2016-10-07
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
V 44
Måndag
31/10
Kl. 9.0015.45
Introduktion till kursen
Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom
Maria Wiklander med dr,
universitetsadjunkt, kursansvarig
Föreläsning
Introduktion till psykiatri och psykiatrisk
omvårdnad
Kl. 09.00 -09.30
Sal H3 (bokad)
Alfred Nobels allé 23
Kl. 09.40-10.40
Sal H3
Mats Samuelsson
docent, kursexaminator
Föreläsning
Vanligt förekommande former
av psykisk ohälsa
Kl. 11.00-12.00
Sal H3
Maria Wiklander
Webbregistrering för deltagande i
kursen, deadline kl 12.00
LUNCH
Kl. 12.00-13.00
Föreläsning
Livsvärld
Kl 13.00-14.30
Sal H3
Maria Ardelius
leg. sjuksköterska, spec. i psykiatri
Gruppdiskussion i projektgrupperna
14.45-15.45
Reflektioner utifrån förväntningar,
erfarenheter och förmiddagens föreläsningar
Utdelning av patientbeskrivningar
Sal 313, 314, 315, 316, 306, 305
Föreläsning
Omvårdnadsbegrepp i psykiatrisk
vårdkontext
Inspelad föreläsning på pingpong
Mathilde Hedlund Lindberg
med dr, leg. sjuksköterska,
spec. i psykiatri
2
2016-10-07
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Tisdag
1/11
Kl. 9.4514.30
Föreläsning
Kommunikation och bemötande inom
psykiatrisk vårdkontext
Kl. 9.45-10.45
Alfred Nobels allé 23
H3
Riitta Hoffrén-Larsson
Fil lic, universitetsadjunkt
Föreläsning
Förstämningssyndrom
Kl. 11.00-12.00
Mats Samuelsson
LUNCH
Lagstiftning
Sal H3
Kl. 12.00-13.00
Kl. 13.00-14.30
Maria Ardelius
Leg. sjuksköterska, spec. i psykiatri
Onsdag
2/11
Kl. 9.0016.00
Föreläsning
Suicid och suicidalitet
Kl. 9.00-10.00
Sal H3
Maria Wiklander
Paneldebatt
Kl. 10.30-12.00
Lärare och Akor i kursen
Sal H3
Kl. 13.00-14.30
Föreläsning
Etik i psykiatrisk vårdkontext
Sal H3
Annika Skytt
fil lic, leg. sjuksköterska,
universitetsadjunkt
Föreläsning
Personlighetssyndrom
Kl. 15.00-16.00
Sal H3
Maria Wiklander
3
2016-10-07
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Grupparbete, studieuppgift Patientbeskrivningar
Se information om läraktiviteten i pingpong
Deadline 8/11 kl. 15.00 för inlämning av sammanfattning Patientbeskrivningar i
pingpong
V 45
Måndag
7/11
Föreläsning
Psykossjukdomar, behandling och
bemötande
Kl. 9.0016.30
Anders Lundkvist
Leg. Sjuksköterska, spec. i psykiatri
Kl. 9.00-12.00
Sal 114
Alfred Nobels allé 23
LUNCH
Kl. 12.00-13.00
Föreläsning
Neuropsykiatriska tillstånd
Kl. 13.00-14.30
Sal 114
Caroline Key
Leg. sjuksköterska
Föreläsning
Beroende
Kl. 15.00-16.30
Sal 114
Sarah Thiem
Leg. Sjuksköterska, AKA
Onsdag
9/11
Seminarium Patientbeskrivningar
Kl. 9.00-12.00 Grupp D: Sal 314 Riitta Hoffrén
Kl. 13.00-16.00 Grupp E: Sal 315 Eva-Lena Saxon-Altestad
Torsdag
10/11
Kl. 9.0014.15
Seminarium Patientbeskrivningar
Kl. 09.00-12.00
Grupp C: Sal 313 Maria Ardelius
Grupp F: Sal 316 Caroline Key
4
2016-10-07
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Vårdens organisation, BeVut
Kl. 13.00-14.15
Sal 114
Maria Ardelius
Leg. sjuksköterska, spec. i psykiatri
Fredag
11/11
Camilla Gammel
Leg. sjuksköterska, AKA
Seminarium Patientbeskrivningar
Kl. 9.00-12.00
Grupp A: Sal 306 Mathilde Hedlund Lindberg
Grupp B: Sal 312 Maria Wiklander
V 46
VFU
V 47
VFU
V 48
VFU
Halvtidsbedömningar
V 49
VFU
Onsdag
7/12 kl.
09.0012.00
Reflektionsseminarium
Kl. 9.00-12.00
Grupp A: Sal 503 Mathilde Hedlund Lindberg?
Grupp B: Sal 505 Maria Wiklander
Reflektionsseminarium
Torsdag
8/12 kl.
9.0012.00
Grupp C: Sal 513 Maria Ardelius
Grupp D: Sal 314 Riitta Hoffrén
Grupp E: Sal 503 Eva-Lena Saxon-Altestad
Grupp F: Sal 505 Caroline Key
VFU
V 50
V 51
Måndag
19/12
heldag
Torsdag
22/12
Kl. 9.0012.00
(Kursintroduktionsdag i kursen Vetenskapsteori och metod)
Salstentamen
Lokal: Skrivsal 5Y ANA 8
Ta med giltigt ID
5
2016-10-07
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för Omvårdnad
Lärare i kursen:
Mats Samuelsson, kursexaminator campus, kursansvarig distans; Maria Wiklander,
kursansvarig campus; Mathilde Hedlund Lindberg, kursexaminator distans; Riitta Hoffrén,
moment 2-ansvarig campus; Eva-Lena Saxon-Altestad; Maria Ardelius; Caroline Key
6
Download