Sjuksköterskeutbildningen 120 poäng SSK22-

advertisement
Översikt
Sjuksköterskeutbildningen 180 högskolepoäng
Termin 1
Introduktion till vårdvetenskap med
inriktning mot omvårdnad, 15 hp
Humanbiologi, 15 hp
Termin 2
Mikrobiologi och
vårdhygien, 4,5 hp
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad 25,5 hp
(5 veckor VFU*)
Termin 3
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
Farmakologi och läkemedelsräkning, 7,5 hp
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 15 hp (av 31,5 hp) (kursen fortsätter termin 4)
Termin 4
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 16,5 hp (av 31,5 hp) (forts. från termin 3)
(9 veckor VFU*)
Klinisk medicin: Psykisk
ohälsa och sjukdom,
4,5 hp
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, 9 hp
(4 veckor VFU*)
Termin 5
Klinisk omvårdnad:
Hälsobefrämjande och
förebyggande vård, 7,5 hp
(3 veckor VFU*)
Komplex vård, 9 hp
(3 veckor VFU*)
Vårdande bedömning och
omhändertagande vid
plötslig sjukdom och
ohälsa, 7,5 hp
Klinisk medicin:
Multifaktoriell ohälsa
och sjukdom, 6 hp
Termin 6
Vetenskaplig teori och metod,
7,5 hp
Examensarbete, 15 hp
* VFU = Verksamhetsförlagd utbildning
Teoretisk kurs
Kurs med Verksamhetsförlagd utbildning
2016-10-10 cny
Slutexaminationer i
klinisk omvårdnad,
7,5 hp
(3 veckor VFU*)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards