Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
12403
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Cerklage-extirpation - Anestesi
Giltigt fr o m
2016-01-09
Version
2
Innehållsansvarig: Kirsten Jörgensen, Överläkare, Läkare thoraxanestesi och intensivvård (kirjo)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (helre3)
Denna rutin gäller för: Operation 3 Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Ändring i premedicinering
Reversering av muskelrelaxation
VAS ≤ 3 när patienten lämnar OP3
Uppvak på TIMA
Arbetsbeskrivning
Indikation
Extirpation av cerklage efter hjärtoperation
Förberedelser på sal
 Ventilator: Funktionskontroll
 Defibrillator: Funktionstest
 Varmt på sal
 Warmtouch
 Läkemedel: Se nedan
Premedicinering
 T Oxycontin 5-10 mg PO
 T Panodil enligt ordination
Övervakning och infarter
 2 PVK
 Tryckmätning NIBP modul
 EKG 5 avledning
 BIS
 Pulsoximetri
 ETCO2 mätning
Uppläggning
 Ryggläge
Vätskor
 Ringer-Acetat
Blodgruppering/Bastest
 Ja/Ja
Antibiotikaprofylax
 Enligt kirurg
Läkemedel och Anestesi
 1-2 TCI pumpar
 Robinul (0,2 mg), 1 ml
 Induktion: TCI Remifentanil (50 µg/ml) och bolusdos Propofol (10 mg/ml)
Underhåll: Sevoflurane och TCI Remifentanil (50 µg/ml)

Alternativt
 Induktion och underhåll: TCI Remifentanil (50 µg/ml) och TCI Propofol (20 mg/ml)
 Ev. Rocuronium (10 mg/ml), 0,6 mg/kg kroppsvikt
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
12403
Giltigt fr.o.m
2016-01-09
RUTIN
Cerklage-extirpation - Anestesi





Version
2
Intubation, oral tub, eller larynx-mask
Kom ihåg, att höga doser Remifentanil kan ge bradykardi och hypotoni
Phenylefrin (0,1 mg/ml)
Ev. Efedrin (5 mg/ml)
Reversering av ev. muskelrelaxation: Robinul-Neostigmin (0,5mg/ml + 2,5 mg/ml), 1 ml
Postoperativ smärtlindring
 Morfin eller Ketogan IV. Ges 30 minuter före operations slut
 Be ev. kirurgen lägga LA i såret
 VAS ≤ 3 när patienten lämnar OP3
 Uppvak på TIMA
Relaterad information
PM TIVA/TCI
PM Remifenanil
PM Torsby modell Remifentanil/Sevofluran i TCI
PM Förberedelser och kontroller inför intravenös anestesi
PM Ryggläge
Granskare/Arbetsgrupp
Kirsten Jörgensen Överläkare Thoraxanestesi och Intensivvård, OP3 VO Thorax
Åsa Nylander Anestesisjuksköterska OP3, VO Thorax
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards