Medarbetar- och chefspolicy

advertisement
Medarbetar- och chefspolicy
Grundläggande värden för hela statsförvaltningen
Demokrati Vi fullgör våra uppgifter enligt de beslut som har fattats av riksdag och regering.
Rättssäkerhet Vi fattar riktiga beslut utifrån lagar och andra författningar.
Effektivitet Vi levererar avsedda resultat och uppnår kostnadseffektivt de mål som fastställts
av regering och riksdag.
Vår vision och vårt varumärke
Vi arbetar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Vi ser till att företagen i hela landet får så
bra förutsättningar som möjligt att bli konkurrenskraftiga. Det innebär att vi arbetar för att öppna dörrar och
riva barriärer. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som lyhörda, kunniga och handlingskraftiga.
Vår arbetsplats
Tillväxtverket är en kunskapsdriven myndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare.
Här kan du som medarbetare påverka både din egen och Sveriges framtid. Vi strävar efter att ha en dynamisk
arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans över organisatoriska gränser.
• arbetar jag professionellt och resultatinriktat med
mina uppgifter och har kunden i fokus
• samverkar jag inom och utom organisationen
för att skapa mervärde och uppnå goda resultat
• är jag lyhörd, kommunicerar tydligt och
bemöter andra med respekt
• visar jag mod och initiativkraft för att förbättra,
förenkla och förnya verksamheten
• tar jag ansvar för min kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov, delar med mig av mina kunskaper samt ger och tar konstruktiv återkoppling
• gör jag mitt bästa och ser mina och andras misstag
som ett lärande
• bidrar jag till en god arbetsmiljö och positiv
gemenskap
Som chef
ska jag även…
• utifrån myndighetens långsiktiga mål och ett
helhetsperspektiv ange riktning, prioritera och
utveckla verksamheten samt följa upp resultat
• tydliggöra medarbetarnas individuella mål och
uppgifter utifrån verksamhetsplanen
• ge medarbetarna ansvar, förtroende och
förutsättningar att uppnå goda resultat
• våga fatta beslut
• vara tillgänglig, informera, föra en regelbunden
dialog, skapa delaktighet och ge återkoppling
• ange riktning och styrning i kompetensförsörjningen, ta tillvara medarbetarnas
kompetens och uppmuntra utveckling
• främja samarbete över organisatoriska gränser
• reflektera över mitt ledarskap och min
kommunikation samt vara en god förebild
• vara ett stöd för mina chefskollegor och bidra
till ett enhetligt och tydligt ledarskap och en
handlingskraftig organisation.
Mars 2016. Kom 0713 Rev A.
Alla är medarbetare,
och som medarbetare…
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards