VÄRDERINGAR - Individ-, grupp

advertisement
VÄRDERINGAR
- Individ-, grupp- och samhällsnivå




















































Ambition
Andlighet
Anpassningsförmåga
Anställningstrygghet
Ansvar
Arbete
Autentisk
Balans –
fysiskt/känslomässigt
/mentalt/andligt
Balans hem/arbete
Barn
Bekväm med osäkerhet
Belöning
Berömmelse
Bottna i sig själv
Byråkrati
Coaching
Delaktighet
Delegera
Dialog
Effektivitet
Ekonomisk stabilitet
Empati
Energi
Engagemang
Enkelhet
Entusiasm
Erfarenhet
Erkännande av anställda
Etik
Excellent
Familj
Filantropi
Feedback
Flexibilitet
Framgång
Frihet
Förlåtelse
Försiktighet
Förtroende
Förvirring
Förändringsorientering
Gemensam vision
Gemensamma
värderingar
Gemenskap
Generositet
Göra skillnad/något
betydelsefullt
Harmoni
Hierarki
Hjälpsamhet
Humor / Glädje
Hålla det man lovar
Hälsa






















































Hänsyn
Hänsyn till kommande
generationer
Image / Anseende
Initiativ
Innovation
Inspiration
Integritet
Invandring
Jämlikhet
Jämställdhet
Kamratskap
Karriär
Klara sig själv
Klokskap
Kompetens
Konfliktlösning
Kontroll
Kortsiktighet
Kostnadsjakt
Kreativitet
Kulturell stimulans
Kundorientering
Kvalitet
Kärlek
Lagarbete
Ledarskap
Lekfullhet
Logisk
Lojalitet
Lugn och ro
Lyhördhet
Lyssnande
Långsiktighet
Makt
Mat & dryck
Materiell standard
Medarbetarnas
engagemang
Medarbetarnas hälsa
Medarb. kompetens
Medkänsla
Mentorskap
Miljömedveten
Mod
Målinriktad
Mångfald
Noggrannhet
Nyfikenhet
Oberoende
Omtanke
Optimism
Pengar
Personlig
Personlig mognad
Personlig utveckling





















































Politik
Positiv inställning
Prestation
Produktivitet
Professionell
utveckling
Pålitlighet
Påverkan
Religion
Respekt
Resultat
Rikedom
Risktagande
Rättvisa
Samarbete
Samhällsengagemang
Samvaro
Seriositet
Sex
Självdisciplin
Självförverkligande
Självständighet
Skönhet
Socialt
ansvarstagande
Spirit / Gnista
Stolthet
Ständigt lärande
Säkerhet
Ta ansvar
Tillit
Tillväxt
Trygghet
Tydlighet
Tålamod
Uppdragsfokusering
Uppskattning
Utbildning
Uthållighet
Utmanande
Vara bäst
Vara full av liv
Vara omtyckt
Verkställande
Vinst
Visdom
Vishet
Vision
Vänskap
Äkthet
Ärlighet
Äventyr
Ödmjukhet
Öppen kommunikation
Öppenhet
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards