Styrelsemöte 2016-02-15 - Föreningen Ungdomens Hus

advertisement
UH – Styrelsemöte
1. Mötets öppnande
 Mötet öppnades.
2. Val av mötesfunktionärer
- Ordförande: Nora Würtzel
- Sekreterare: Ella Lindberg Hagen
- Justerare: Merlin Robertson
3. Godkännande av dagordning
 Dagordning godkändes
4. Ordförandebeslut: Vilhelmina tog beslut om att Ragnar är cafévikarie.
5. Scrum

Möte med Linda på Bilda är in progress! 23:e februari.

Öppet hus är fortfarande in progress.

Rapport från Leo; upprustning av repor är in progress

Verksamhetsbeskrivning skall skickas in till kommun.

Ingenting mer tilläggs på scrum-board.
6. Rapporter
 Nora och Vilhelmina har uppdaterat hemsidan.
 Nora har gjort mall till månadsmejlet.
 Bilder på Bästa Styrelsen finns nu också på hemsidan!
 Ris och ros borde finnas på styrelsemöten.
 Vilhelmina rosar; Ernesto stod upp på att vicka utan tvekan.
 Nora rosar Ragnar.
 Styrelsen rosar Ella för Ella älskar Styrelsen och Styrelsen är bäst även
fast Ella suger på att förklara sig själv med känslor. Puss.
 Styrelsen rosar Nora för Nora är också bäst!
7. Övrigt
- Styrelsevikarie???
 Diskussion fördes.
 Styrelsen får vikariera för pengar, men endast i nödläge.
- Mötesdag

Skall fortsätta ske måndagar 18.30.

IKEA-pizzor ska finnas i frysen i kontoret!
- Medlemsmöten
 Fr.o.m 1a Mars, och varannan vecka hädanefter.
 Månadsbrevet:
- Rapport, förra månaden
- Info om kommande månad! Nora är bäst och tar på sig skrivandet!
- Viktiga datum
- Månadens dikt
- Medlemsspalten
- Månadens illustration
- Månadens Husare!
- Lär känna Styrelsen!
- Lönedag är brevdag! 
8. Mötets avslutande
 Mötet avslutat!
--------------------------------- ------------------------- --------------------- ------------------- ----------------- ---------
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards