Bäst i fråga om hygien och rengöring

advertisement
Pressmeddelande
Bäst i fråga om hygien och rengöring
Studie: Golvbeläggningar av gummi ett förstahandsval på sjukhus
Weinheim, juni 2012. När det gäller hygien och rengöring är gummi vida överlägset
alla andra elastiska golvbeläggningar på sjukhus. Det visar en studie som nu har
presenterats av universitetet i Linz, Österrike.
Forskarna studerade under ett par månaders tid flera olika elastiska
golvbeläggningar i samarbete med GESPAG (sjukvårdsmyndigheten i Övre
Österrike). Målet var att fastställa om och hur beläggningarna förändras visuellt av
det dagliga arbetet och den vanliga rengöringen på ett sjukhus. För att gå till botten
med detta undersökte specialisterna de hygieniska egenskaperna i alla tänkbara
golvbeläggningar.
Olika rengöringsmetoder
Under perioden juli till december 2011 lades därför flera olika golvbeläggningar i
korridorerna på patologiska avdelningen på sjukhuset Landesnervenklinik WagnerJauregg: två vanliga PVC-beläggningar (PU-resp. UV- behandlade), två
linoleumbeläggningar (en PU-behandlad och en vattenbaserad) samt två nora
gummibeläggningar utan ytbehandling (norament grano och noraplan signa).
Golvbeläggningarna rengjordes under försöksperioden på flera olika sätt: för hand
och med maskiner, med vanliga rengöringsmedel samt med rengöringsautomater
och nora diamant-pads. Med denna rengöringsmetod behövs endast vatten.
Bakteriologisk undersökning
Undersökningen omfattade även ett s.k. kontaktprov som genomfördes för att
bedöma de olika rengöringsmetodernas effekt på den bakteriella belastningen.
Samtliga beläggningar kontaminerades med samma koncentration bakterier av
typerna Staphylococcus aureus och Escherichia coli innan de rengjordes på olika
sätt. Efteråt lade forskarna ut en sorts gelatinartad massa som grogrund över ytan
för att bedöma antal och typ av bakterier.
Pressmeddelande
PU-ytskikt förstörs snabbt
Första resultatet av studien: I en sjukhusmiljö har PU-ytskikt en ytterst begränsad
livslängd, som förkortas ytterligare då rengöringsmaskiner används. Efter fem
månader var ytskiktet på de testade golvbeläggningarna helt borta. Både på
linoleum- och PVC-beläggningarna fanns tydliga skrapmärken i ytan efter
testperiodens slut.
Gummi har "utmärkta egenskaper vid rengöring"
Även rengöringspersonalen bedömde de båda linoleumbeläggningarna och en av
PVC-beläggningarna som "svåra att rengöra". Den andra PVC-beläggningen
klarade sig endast marginellt bättre. Lättast att rengöra var gummibeläggningarna.
Rengöringspersonalens favorit var "norament grano".
Forskarna drog slutsatsen att ytskikten på PVC- och linoleumgolven måste förnyas
med jämna mellanrum om man vill uppnå tillfredsställande rengöringsresultat och
undvika skador på golvet. "noras golvbeläggningar utan ytbehandling uppvisade
däremot utmärkta egenskaper vid rengöring över hela tidsperioden och vid alla
rengöringsmetoder som testades", heter det i studien. Gummigolvbeläggningarna
såg i stort sett ut som nya även i slutet av testfasen.
Stor nöjdhet med nora pads
Ytterligare en intressant upptäckt: Resultaten av de bakteriologiska
undersökningarna visade att rengöring med endast nora pads och vatten är minst
lika bra som traditionell rengöring med kemikalier. "Det blev uppenbart att rengöring
med diamant-pads och enbart vatten gav likvärdiga resultat, och någon ökad
återhämtning av bakterietalet kunde inte observeras", skriver forskarna.
Även utseendet på gummibeläggningarna var utmärkt efter rengöringen med nora
pads: "Rengöring av nora golvbeläggningar med diamant-pads leder till hög
kundnöjdhet och möjliggör allt från högglansiga ytor till matta ytor utan att
rengöringsförmågan påverkas."
Pressmeddelande
*Får kopieras fritt. Vänligen skicka oss ett pliktexemplar.
Pressmeddelande
Om nora systems
nora systems utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa elastiska
golvbeläggningar och skokomponenter som saluförs under märket nora®. Företaget
med huvudsäte i Weinheim i Tyskland etablerades 2007 ur Freudenberg
Bausysteme KG och är ett världsledande företag som i många år präglat
utvecklingen av gummigolv. Med mer än 1 100 medarbetare uppnåddes 2011 en
omsättning på 196,7 miljoner euro.
Presskontakt:
nora systems GmbH
Martin Koch
Chef Kommunikation
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
Tfn: +49 (0)6201/80-5629
E-post: [email protected]
Internet: www.nora.com/de
Download