havaintoilmoitus pyöriäisestä/muusta valaasta

advertisement
BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM TUMLAROBSERVATION
KOM IHÅG att ge exakta uppgifter om observationsplatsen och en noggrann beskrivning av
händelsen! Lämna också dina kontaktuppgifter. * Obligatoriskt fält
Tiden för observationen:
Platsen för observationen:
Datum (uppskattning,
om exakt datum inte
kan uppges) *
Havsområde*
Klockslag (från-till),
observationens längd
Närliggande öar eller ett annat
ortnamn*
Sjökortets nummer
Kommun, by*
Koordinater
Koordinatsystem
Antal individer (st)*:
Ifall flera, rörde de sig
tillsammans
skilt för sig
Beskriv djuret/djuren så detaljerat som möjligt*
(form, storlek, grunderna för hur storleken
bedömdes, färg, beskrivning av ryggfenan eller
andra kännetecken, eventuella ljud):
Beskriv situationen och djurets/djurens beteende så detaljerat
som möjligt* (hur du lade märke till djuret, djurets sätt att
simma, rörelser vid ytan eller dykningar, dess färdriktning
osv.):
Varifrån gjordes observationen:
Observationsfarkost:
från en båt
från ett fartyg (namn)?
motorn påslagen
segling
för ankar
på drift
från land
annanstans, varifrån?
Observationsavstånd (m):
Observationen gjordes med
Dokumentation:
blotta ögat
handkikare
tubkikare
fotografering
videoinspelning
annat, vad?
Vädret:
Vindförhållanden:
Vindstyrka m/s
Vindriktning
Sjögång:
spegelblankt
små vågor
Molnighet:
sjögång
vågor med vita
kammar
klart
halvklart
Bedömningen att det var fråga om tumlare gjordes
vid tidpunkten för observationen
strax efter observationen
senare, t.ex. efter diskussioner med andra eller efter konsultation av litteratur/annat material
Observatörens tidigare observationer av tumlare eller andra havsdäggdjur i naturen:
helmulet
Observatörens egen bedömning av observationens tillförlitlighet:
Observatörens kontaktuppgifter:
Namn*:
Telefonnummer*:
E-post*:
Datum för anmälan av observationen:
Utskrivna observationsblanketter sänds till:
Miljöministeriet, Penina Blankett
PB 35, 00023 STATSRÅDET
Tfn +358 295250058 eller e-post [email protected]
SÄND
TACK!
Download