Till elever vid Komvux - Lars Hammaréns historiehemsida

advertisement
ÅSÖ VUXENGYMNASIUM
2017-07-14
KURSPLANERING VT 2011
Kurs
Kurskod
Lektionstid
Sal
Lärare
Tel
E-mail
Litteratur
Samhällskunskap A
ÅV2SH01E0
Må-On 13.15-17.00
D 23
Lars Hammarén
[email protected]
Hemsida: www.larshammaren.se
Zigma 7:e upplagan (Liber förlag 2010) av Bengt-Arne Bengtsson
Datum
Innehåll
Förberedelser,
uppgifter. Sidor i
boken.
21/3
Upprop. Introduktion och planering. Något om
Datakonton
23/3
Block A
Block C: Kap 12-15 Ideologier och partier.
Block D: Kap 18-19 Om demokrati och
78-111
123-133
28/3
30/3
4/4
statsorganen
Block D: Kap 20 Statsskick i den västerländska
demokratin
Kap 22 Del I-II Grundlagarna, Statschefen
11/4
Forts Kap 22 Del III Folkrepresentationen
Studiebesök Riksdagen kl 15 Samling 14.45 utanför
Riksdagens besöksingång!
Forts kap 22 Del IV Regeringen
Del V Statliga förvaltningen
Del VI EU-beroendet
Kap 24 Demokrati och makt i Sverige
13/4
PROV 1: Svensk politik, kap 22-24
6/4
134-146
170-174 Grupparbete:
svenska valet
175-187
188-192
193-200
200-201
212-226
Redovisning
grupparbete: ämnesval
och
beskrivning av hur
arbetet fortgår.
sid 170-201 och
212-226
18/420/4
27/4
Block E: Resurser. Kap 25 (Tillverkning…) och 26
(faktadel: 170-201)
227-238
(Bruttonationalprodukten) Del I-II
Forts Kap 26 Del III Offentligt och privat
239-244
2/5
Kap 27 Den ekonomiska tillväxten
245-266
TFN: 08/508 33 100
W E B B A D R E S S : W W W. A S O V U X . S E
4/5
PROV 2: Resurser och tillväxt, kap 25-27
9/5
Block I: EU
11/5
Block F: Ekonomi Kap 31 (Ekonomi handlar
227-266
(faktadel: 227-244)
559-569
Instuderingsfrågor:
lämnas in
319-335
16/5
om…), 32 (Samhällsekonomiska översiktsbilder) och
33 (Samhällsekonomiska frågeställningar).
Kap 34 Konkurrens
336-344
18/5
23/5
25/5
Kap 36 Konjunkturer och ekonomisk politik (till
valutapolitiken)
Forts. Kap 36 Konjunkturer och ekonomisk politik
(till valutapolitiken)
358-380
Prov 3: Ekonomi, kap 31, 32, 33, 34 och 36
319-344 och
358-380
358-380
A-kursen i samhällskunskap är huvudsakligen inriktad mot Sverige (B-kursen mer mot
internationella frågor). Man tar som regel upp åtminstone följande ämnesområden:





Statsskicket i Sverige
Ekonomiska systemet i Sverige (och de flesta andra länder)
Massmedier
Arbetsmarknad
EU
Ni har ett prov på statsskicket och två på ekonomin.
Lärobok är Zigma (7:e upplagan). Den finns att köpa på Akademibokhandeln eller via
Internet. Om du köper begagnad bör det i så fall vara senast den sjätte upplagan – se
anslagstavlor på komvuxskolor eller Internet.
Instuderingsfrågor, betygskriterier m.m: se Fronter! Inloggningssida:
https://fronter.stockholm.se eller via skolans hemsida: http://www.aso.edu.stockholm.se/
Gruppuppgift – Massmedier/Arbetsmarknad:
Inom gruppen ska ni välja ett av följande ämnesområden:
• Utrikespolitik: Den arabiska revolutionen allmänt
• Utrikespolitik: Den arabiska revolutionen – aktuellt t ex nu Libyen
• Inrikespolitik: bevaka frågor och utspel från partierna (eller andra opinionsbildare) om
aktuella ämnen. Välj ett ämne, t ex nu kärnkraft etc etc
• Inrikespolitik:
” Alltså tänkbart med två grupper.
• Arbetsmarknad: Redogör utifrån boken om olika delar av denna!
Massmedier: Redogör utifrån boken om olika delar av denna!
Arbetssätt och Redovisning: ni ska fördela ämnesområdet mellan er. Var och en jobbar
med sitt men ni stämmer av inför gruppen hur arbetet går och övar er i att redovisa innan
det är dags för slutredovisningen inför klassen.
Följ med vad som händer under kursens gång. Redogörelsen ska presenteras muntligt.
Om den är endast skriftlig ska den lämnas in till läraren minst två veckor före terminens
slut. Muntlig redogörelse kan kompletteras med t ex PowerPoint eller OH.
•
Material: Svenska dagstidningar dvs DN, SvD samt kvällstidningarna AB och
Expressen. Även andra svenska nyhetsmedier till exempel Nyhetsmagasinet 8 dagar.
Dock inte gratistidningar (ger för lite information). Tidningar finns t ex på. Konto på
skolans datorer fås i skolan.
Ni kan också följa nyhets- och debatt program i radio och TV. Exempel på bra program
i P1:
 Studio Ett 16.00 - 16.45 och 17.00 - 17.45 på vardagar.
 God Morgon Världen söndagar 09.04-11.00 repris samma kväll 22.05
 Nordegren onsdagar 15.03
m.fl.
Övrigt: studiebesök på riksdagen (se planering).
Betyg: IG, G, VG, MVG. För betyget spelar proven störst roll men även det muntliga,
t ex grupparbetet spelar förstås en stor roll.
Betygskriterier: se hemsidan för Sh och läroboken kap 1 (särskilt sid 4).
Download