RETORIK

advertisement
Samhällskunskap - Massmedier
Information och kommunikation
Gustav II Adolf dog den 6:e november 1632 i Lützen. Budskapet om hans död nådde
Stockholm den 8:e december, nästan en månad efter hans död. Idag når nyheter oss direkt!
Ibland känns det nästan som att ha hela världen hemma i vardagsrummet. Det är bara att öppna
en tidning, lyssna på radio, se på tv eller söka på Internet, så får du all tänkbar information från
när och fjärran.
Vi lever i ett informationssamhälle och översköljs dagligen av olika sorters budskap i radio och
tv, via Internet, i dagstidningar, veckotidningar, från reklamaffischer, filmer med mera. Allt
detta kallas för media. Vi ägnar många timmar åt medier varje dag.
Media är något som förmedlar information av olika slag. Förmedlingen sker i form av bild, ljud
eller text. Massmedia betyder att medierna är gjorda för att nå många människor samtidigt, det
vill säga för att nå "massan" - oss alla.
Syfte:
Du ska få kunskaper om vad som kännetecknar olika medier och hur
de kan användas. I begreppet medier rymmer det massmedier som
tidningar, radio och TV, men också olika social medier och bloggar
på Internet.
Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att förhålla dig
källkritiskt och lära dig olika metoder för detta. Det handlar om att
ställa frågor och varifrån informationen kommer, vilket syfte en
aktör kan ha med sin framställning och hur man skiljer på värdering
från fakta.
Du kommer också att utveckla en förståelse kring att det finns
skillnader mellan olika sorters information och att du kan utveckla
ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till budskap i medierna.
Du kommer även att titta på hur medier kan bidra till att skapa och
upprätthålla, men också utmana stereotypa skildringar av könsroller
och sexualitet.
Undervisningens innehåll:

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika
medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och
populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika
medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
(Centralt innehåll Lgr 11)
Samhällskunskap
Information och kommunikation
Tid:
Detta skall vi göra:
v. 12-14

Genomgångar

Film

Läsa

Arbetsuppgifter

Gruppdiskussioner

Övningar
Efter avslutat arbetsområde ska du
ha kunskap om:
Redovisning:

Vad massmedia är. Du ska kunna ge olika exempel.

Varför det finns media och vad massmedias uppdrag är

Varför massmedier är viktiga för demokratin och vad
tryckfrihet och yttrandefrihet innebär.

Hur morgon- och kvällstidningar är uppbyggda och vad som
finns under de olika rubrikerna i tidningen.

Vad blir en nyhet, varför blir det en nyhet och varifrån
kommer nyheterna?

Begreppen etermedia, public service och reklamkanalerna.

Reklam eller inte. Är reklam bra eller dåligt, vilka fördelar
och nackdelar finns det?

Kan vi lita på reklam?

Källkritik: var kommer informationen från? Vem vill påverka
dig? Hur granskar du källor? Varför är det viktigt att vara
källkritisk?
Du visar dina kunskaper på arbetsområdet, dels på lektionerna
genom att delta i uppgifterna, dels genom att göra ett prov.
Provdatum: Onsdag vecka 14
Download