mekanik

advertisement
Mekanik
MEKANIK
Idag ska vi titta på:
• Masscentrum
• Vilka yttre och inre krafter påverkar oss vid
utförsåkning?
• Balans, när är vi i balans?
• Hur påverkas vi av och hur kan vi påverka
normalkraften i en sväng?
MEKANIK
Masscentrum (MC)
Mitten på kroppen (≈Naveln)
MC
MEKANIK
Inre krafter
De inre krafterna skapas av den mänskliga
rörelseapparaten som består av muskler, skelett
och leder. Musklerna är motorn i rörelseapparaten
och de är fäst i skelettet. När musklerna drar ihop
sid åstadkoms rörelse i skelettets leder. De inre
krafterna kan inte skapa hastighetsförändring eller
riktningsförändring av sig själva, men de kan
påverka de yttre krafterna som kan ändra vår
hastighet och riktning. Läran om den mänskliga
rörelseapparaten kallas Funktionell anatomi.
MEKANIK
Yttre krafter
•
•
•
•
•
Vilka yttre krafter påverkar oss vid snowboardåkning?
Gravitationskraft (konstant)
Luftmotstånd (form, tvärsnittsyta & hastighet)
Friktion (ytornas beskaffenhet, Normalkraftens storlek)
Normalkraft (beror på g2)
MEKANIK
Gravitationskraften
g1
g2
G
• Konstant
• g1 och g2 är
komposanter som
tillsammans motsavarar
G
MEKANIK
Luftmotstånd (D)
D
• Form
• Tvärsnittsyta
• Hastighet
MEKANIK
Friktion (f)
• Ytornas beskaffenhet
• Normalkraftens storlek
f
MEKANIK
Normalkraft (N)
• Påverkas av g2
N
MEKANIK
Balans, när är vi i balans?
• När normalkraften träffar
masscentrum
MEKANIK
Hur påverkas vi av och hur kan vi påverka
normalkraften i en sväng?
MEKANIK
”De yttre krafterna är en förutsättning till att kunna
åka snowboard och de är hur vi reglerar dem (med de
inre krafterna) som resulterar i vår snowboardtekniska
färdighet”
Download