Krav för att uppnå yrkesexamen Betyg i 2500 poäng - Upplands-Bro

advertisement
Studie- och yrkesvägledare
på Ekhammarskolan
Lise-Lotte Nordh Hellbom
08-518 321 09
E-post: [email protected]
Gymnasieskolan
18 Nationella program och IB
6 Högskoleförberedande program
12 Yrkesprogram
Behörighet
Yrkesprogram:
Minst betyget E i 8 ämnen varav svenska eller svenska som andra
språk, engelska samt matematik ska vara godkända
Högskoleförberedande program:
Minst betyget E i minst 12 ämnen varav svenska eller svenska
som andra språk, engelska samt matematik ska
vara godkända
För Ekonomi- (EK), Humanistiska (HU) samt Samhällsprogrammet (SA) krävs
också att du har minst betyget E i ämnena geografi, historia, religion samt
samhällskunskap.
För Natur- (NA) och Teknikprogrammet (TE) krävs att du har minst betyget E i
biologi, fysik samt kemi.
12 Yrkesprogram
BA Bygg & anläggning
- Anläggningsfordon
- Husbyggnad
- Mark & anläggning
- Måleri
- Plåtslageri
EE El & energi
- Automation
- Dator & kommunikation
- Elteknik
- Energiteknik
HA Handel & administration
- Administrativ service
- Handel & service
HT Hotell & turism
- Hotell & konferens
- Turism & resor
RL Restaurang & livsmedel
- Bageri & konditori
- Färskvaror, delikatess & catering
- Kök & servering
FT Fordon och transport
- Godshantering
- Karosseri & lackering
- Lastbil & mobila maskiner
- Personbil
- Transport
VVS VVS & fastighet
- Fastighet
- Kyl & värmepumpsteknik
- Ventilationsteknik
- VVS
BF Barn & fritid
- Fritid & hälsa
- Pedagogiskt arbete
- Socialt arbete
HV Hantverk
- Finsnickeri
- Florist
- Frisör
- Textil design
- Övriga hantverk
IN Industritekniska
- Driftsäkerhet & underhållsteknik
- Processteknik
- Produkt & maskinteknik
- Svetsteknik
NB Naturbruk
- Djur
- Lantbruk
- Skog
- Trädgård
VO Vård & omsorg
- Inga nationella inriktningar
Lärlingsutbildning Du ska kunna välja gymnasial
lärlingsutbildning inom yrkesprogrammen. Där ska du
kunna göra en större del av utbildningen på arbetsplats.
6 Högskoleförberedande program
EK Ekonomi
- Juridik
- Ekonomi
ES Estetiska
- Bild & formgivning
- Dans
- Estetik & media
- Musik
- Teater
HU Humanistisk
- Kultur
- språk
NA Naturvetenskap
- Naturvetenskap
- Naturvetenskap & samhälle
SA Samhällsvetenskap
- Beteendevetenskap
- Medier, information & kommunikation
- Samhällsvetenskap
TE Teknik
- Design & produktutveckling
- Informations & medieteknik
- Produktionsteknik
- Samhällsbyggande & miljö
- Teknikvetenskap
Program på Upplands-Brogymnasiet
BA Bygg- och anläggning
- Anläggningsfordon
BF Barn- och fritid
- Fritid och hälsa
- Pedagogiskt arbete
EK Ekonomi
NA Naturvetenskapliga
- Ekonomi
- Naturvetenskap
- Juridik
- Naturvetenskap och
samhälle
ES Estetiska
- Estetik och media
TE Teknik
- Design och produktutveckling
FT Fordons- och transport
SA Samhällsvetenskapliga
- Personbil
- Beteendevetenskap
- Lastbil och mobila
maskiner
- Samhällsvetenskap –
global profil
- Transport
- Medier, information
och kommunikation
HA Handels- och administration
- Administrativ service
- Handel och service
- Informations- och medieteknik
Gymnasieprogrammens uppbyggnad
Yrkesprogram
Gymnasiegemensamma
Ämnen 600 gp
Högskoleförberedande
program
Gymnasiegemensamma
Ämnen
1100 – 1250 gp
Karaktärsämnen
1600 gp
(programgemensamt,
inriktning och
programfördjupning)
Individuellt val 200 gp
Gymnasiearbete 100 gp
Karaktärsämnen
950 – 1100 gp
(programgemensamt,
Inriktning och
programfördjupning)
Individuellt val 200 gp
Gymnasiearbete 100 gp
Examen
• Yrkesexamen
- Förberedelse för yrkeslivet med möjlighet
till att uppnå grundläggande
högskolebehörighet
• Högskoleförberedande examen
- Ger minst grundläggande högskolebehörighet
Krav för att uppnå yrkesexamen
• Betyg i 2500 poäng från nationellt program, varav minst betyget
E i minst 2250 poäng (90%).
• minst betyget E i svenska 1, engelska 5, matematik 1
samt gymnasiearbetet.
• Minst betyget E i 400 poäng av de programgemensamma
ämnena.
Krav för att uppnå högskoleförberedande examen
• Betyg i 2500 poäng från nationellt program, varav minst
betyget E i minst 2250 poäng (90%).
• Minst betyget E i svenska 1, 2 och 3, engelska 5 och 6,
matematik 1 samt gymnasiearbetet.
Introduktionsprogrammen (IM)
• Preparandutbildning
Eleven ska få behörighet till ett nationellt program inom ett år
• Programinriktat individuellt val (PRIV)
Elever som är nära behörig till ett yrkesprogram kan läsa grundskoleämnen
som saknas för att bli behöriga. Samtidigt läser eleven kurser från ett
yrkesprogram.
• Yrkesintroduktion
Yrkesutbildning för elever som är obehöriga till ett nationellt program. Eleven
ska sen kunna fortsätta på ett yrkesprogram eller börja arbeta.
• Individuellt alternativ
Eleven får hjälp att ta sig vidare till yrkesintroduktion eller någon annan fortsatt
utbildning eller att börja arbeta.
• Språkintroduktion
Nyanlända invandrare ska kunna få hjälp med språkintroduktion för att sen
kunna fortsätta på ett nationellt program.
Obs! För vissa introduktionsprogram krävs viss behörighet.
Att söka till kommunalt gymnasium
Nationellt
program
Håbo
Stockholms
län
Frisök
Hit går också att söka
Friskolor
Utbildningar
med
riksintag,
riksidrottsgymnasier
Idrotts
gymnasier
RIG, NIU
www.rf.se
Urval
Räkna samman de 16 bästa betygen,
plus modernt språk.
Högsta poäng är 340.
E = 10 poäng
D = 12,5 poäng
C = 15 poäng
B = 17,5 poäng
A = 20 poäng
Vårterminsbetyg
Viktigt att tänka på
• Vilken skola är aktuell? Kan den i så fall
leva upp till krav och önskemål? Behövs hjälp med
till exempel matematik, kan skolan erbjuda hjälpen?
Har skolan skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och
kurator?
Kontrollera den skola som finns intresse för och gå gärna på
Öppet Hus.
• Om skolan ligger en bit bort, känns det bra att åka lite längre
i tre år?
• Vissa skolor lockar med reklam, men det är viktigt
att kontrollera hur utbildningen ser ut på skolan.
• Det är viktigt att tänka på att det är ditt barns val, men det
är bra om du är delaktig.
• Om fler alternativ finns, försök att tänka på för- och
nackdelar med de olika alternativen.
Ansökan
• I mitten av januari skickas brev med lösenord ut för att
kunna söka på internet
• 18 januari öppnas internetsidan för ansökan
Sista ansökningsdag 15 februari
Sker via internet
www.gyantagningen.se
Alla val, oavsett skola sker på samma ansökan, men
vissa skolor kan också behöva ansökas direkt till
skolan. Sök helst minst tre alternativ.
OBS! viktigt: Rangordna alternativen
Antagning
30 juni
Svaren kommer från skolor i
Stockholms län på internet,
www.gyantagningen.se.
Svar från övriga sker antingen via
webben eller via brev.
Svara JA på ett antagningsbesked
Viktiga datum
• 18 januari öppnar Internetsidan www.gyantagningen.se för ansökan
• 15 februari stängs Internetsidan för ansökan
• 18 april öppnar www.gyantagningen.se för intagningsresultat.
Preliminär intagningsstatistik publiceras.
• 20 april öppnar www.gyantagningen.se för omval.
• 15 maj är sista dag för omval.
• 30 juni resultat av slutlig intagning.
• I slutet av juli är sista svarsdag
Vad händer fram till valet
Gymnasieinformation
Ges till elever och föräldrar i oktober
Enskilda samtal
Varje elev i år 9 ges möjlighet till enskilt samtal i november och
december med studie- och yrkesvägledare i ungefär 30 minuter. Vid
behov kan fler samtal bokas. I samtalet får eleven chans att prata om
sina tankar och funderingar om sitt gymnasieval, vilka altenativ och
möjligheter som finns i relation till elevens egna önskemål, förmågor
och intressen.
Öppet hus
Det är bra att gå på Öppet hus till de gymnasieskolor eleven tycker
är intressanta. Då finns möjlighet att träffa elever och personal på skolan
och känna av atmosfären och ställa frågor.
Öppet hus
• Upplands-Brogymnasiet 1 december
kl. 18:00-20:00
För övriga öppethustider se www.gyantagningen.se
LÄNKAR
gyantagningen.se
Gymnasieantagningen i
Stockholm
Här görs ansökan till gymnasiet och information
finns om bland annat Öppet hus och antagningspoäng.
gymnasieinfo.se
Skolverket
Information om gymnasieprogram och skolor
gymnasieguiden.se
Sök efter information om gymnasieprogram och
skolor
arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen
Information om olika yrken
Download