Utvecklingen på apoteksmarknaden

advertisement
S8013
Enskild motion
Motion till riksdagen 2016/17:1900
av Hillevi Larsson och Lena Emilsson
(båda S)
Utvecklingen på apoteksmarknaden
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att regeringen
noga följer utvecklingen på apoteksmarknaden och föreslår de åtgärder som behövs för
att säkerställa en god och säker tillgång på läkemedel i hela landet, och detta
tillkännager riksdagen för regeringen.
Motivering
Vid avregleringen 2009 såldes över 600 av de 900 apotek som då fanns hos Apoteket
AB. Sedan avregleringen har det tillkommit nya apotek men klagomålen om att
medicinen man ska ha inte finns inne på apoteket när man besöker det har ökat. Inga
apotek, inte heller det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har numera något
specifikt samhällsansvar.
Flera undersökningar visar att allmänheten idag är mindre nöjda med tillgången på
läkemedel och apotekens rådgivning om läkemedel jämfört med före avregleringen.
Det är viktigt att man snabbt kan hämta ut läkemedel, i synnerhet receptbelagda
läkemedel. Läkemedelskunnig personal bör finnas på plats för att svara på frågor om
hur läkemedel ska användas.
S8013
Det är också angeläget att säkerställa att apotek finns tillgängliga oavsett var man
bor i landet.
Det är framförallt de äldsta och de svårast sjuka som drabbats av avregleringen, de
som behöver en rad receptbelagda mediciner. Detta är allvarligt med tanke på att
Apoteken är en viktig del av sjukvården.
Regeringen bör därför noga följa utvecklingen på apoteksmarknaden och föreslå de
åtgärder som behövs för att säkerställa en god och säker tillgång på läkemedel i hela
landet och för att säkra patienternas rättigheter.
Hillevi Larsson (S)
Lena Emilsson (S)
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards