Subventionering av preventivmedel

advertisement
Livsmedel för särskilda näringsändamål - vuxna
 Rutin
 Debitering av Landstinget i Östergötland och Hälso- och sjukvårdsnämnden sker
direkt av lokalt apotek
 Debitering av patient sker via lokalt apotek
 Ett uttag är lika med en månads förbrukning
 Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller inte
 Kostnad för patient
 Full nutrition
 Tilläggsnutrition
 Kosttillägg
Läkemedelsgruppen
juli 2017
1 600 kr/uttag
800 kr/uttag
230 kr/uttag
Download