Periodens vara

advertisement
Apotek Hjärtat
Bollnäs 121017
Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist
Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik
Apotek Hjärtat
Sveriges största privata
apotekskedja
 Omregleringen 8 februari 2010: Apotek
Hjärtat startar med 206 förvärvade apotek
 Idag: ca 270 apotek från Kiruna till
Tomelilla (förvärv och nyetableringar)
Sortiment läkemedel
Receptbelagda
 Apotek Hjärtat skyldig att tillhandahålla alla
godkända läkemedel inom 24 timmar
Receptfria
 Apotek har rätt att sälja det fullständiga sortimentet
av receptfria läkemedel
 Apotekspersonalen kan ge råd vid användningen
och val av produkter
Kompetensen på Apotek Hjärtat
Samma krav på kompetensnivå på apotekspersonalen som tidigare
Apotekare
Receptarie
Apotekstekniker
Apoteksassistenter
5 års högskoleutbildning
3 års högskoleutbildning
1,5 års KY-utbildning (fr.a.
egenvård)
Internutbildad personal
Farmaceut
- Samlingsnamn för receptarier och apotekare
- Är hälso- och sjukvårdspersonal
Rådgivning och tjänster
Exempel på rådgivning
 Jag använder Voltaren mot min ledvärk. Nu har jag
köpt Eeze som ska vara så bra mot migrän, det går
väl bra?
 Jag använder både Alvedon och Diklofenak mot
värk men jag har ändå mycket ont.
 Ska jag ha så många olika
blodtrycksmediciner?
 Varför byter min medicin namn ibland?
Utbyte av läkemedel
 Det statliga verket TLV (Tandvårds- och LäkemedelsförmånsVerket)
beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet.
Läkemedelsverket bedömmer vilka läkemedel som är utbytbara, sk
Generika
Varje månad förhandlar TLV med läkemedelsföretagen om priser på
läkemedlen. Det generiska läkemedel som är billigast den månaden är
det läkemedel som ingår fullt ut i högkostnadsskyddet, den sk
Periodens vara.
 Receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet byts ut
när det finns ett billigare läkemedel med samma innehåll
Syftet är att hålla nere kostnaden för läkemedel och att du ska betala
det minsta möjliga för ditt läkemedel
Varför byts min medicin ut på apoteket hela tiden?
• ALLA apotek är skyldiga att ha just Periodens vara på lager och
expediera denna.
• Apoteken ansvarar för att periodens vara expedieras, enligt de
regler som staten bestämt.
Utbyte av läkemedel
När behöver ett läkemedel inte bytas ut?
 Om läkaren har motsatt sig utbyte på medicinsk grund
(t.ex. allergi eller oförmåga att svälja annan tablett)
 Om du motsätter dig utbyte - du får betala mellanskillnaden.
 Om du vill ha något annat utbytbart läkemedel - du måste då betala
hela kostnaden själv. Den räknas inte in i högkostnadsskyddet.
Dina valmöjligheter
Exempel:
Du har frikort och läkaren har skrivit Plavix 75 mg på receptet.
Periodens vara just denna månad är Clopidogrel KRKA 75 mg.
Som kund har du då tre val:
1) Välja periodens vara (Clopidogrel KRKA) och få medicinen helt
gratis på frikortet.
2) Välja det som läkaren förskrivit (Plavix) och får då betala
mellanskillnaden mellan vad periodens vara kostar och vad Plavix
kostar.
3) Välja ett helt annat fabrikat/generiskt läkemedel och får då denna
medicin helt utanför högkostnadsskyddet. Även om du har frikort
betalar du då hela kostnaden för medicinen.
Håll koll på vad som bytts ut!
• På ditt recept står: Plavix 75 mg
• Förra gången fick du Clopidogrel KRKA 75 mg
• Den här gången får du Grepid 75 mg.
• Här gäller det att hålla koll!
- Har du kvar Clopidogrel KRKA hemma när du nu fyller på med
Grepid? Viktigt att du inte tar både Clopidogrel KRKA och Grepid, då
dubblar du dosen och riskerar biverkningar eller andra
komplikationer.
• Utgå alltid från receptet. Vad står det där? På etiketten på
läkemedelsförpackningen står alltid om något är utbytt jämfört med
receptet, inte vad du fick förra gången.
Är generiska läkemedel verkligen identiska?
• Nej! Men dom är LIKVÄRDIGA.
• Innehåller ALLTID samma verksamma ämne i samma styrka.
• Innehåller ofta olika ”hjälpämnen” som håller ihop tabletten.
• Har man ingen specifik allergi finns det ingen mätbar skillnad i effekt
eller biverkningar. En del personer upplever dock ändå skillnad och
det bör man i så fall respektera.
Högkostnadsskyddet
Du behöver aldrig betala mer än 2 200 kronor för dina receptläkemedel under
en 1-årsperiod
Hjälpmedel för bättre läkemedelsanvändning
• Hjälpmedel som dosett, tablettdelare mm
• Personlig läkemedelsrådgivning
• 3 % bonus på köp
• Klubb Hjärtat-rabatter
• Inbjudningar till
Klubb Hjärtat-evenemang
Kundkontakt
Erfarna farmacevter svarar på frågor
 Rådgivning om dina läkemedel
 Produkter köpta på Apotek Hjärtat
 Om våra apotek
E-post och chatt
Hitta Läkemedel
• Lagersaldo tillgänglit för alla
• På webben och i mobilen
• Hitta till närmaste Apotek Hjärtat
och se om ditt läkemedel finns inne just nu
• Boka ditt läkemedel hos
Kundkontakt
Apotek Hjärtat Nygatan 8
Bollnäs
Öppettider:
måndag - fredag
9.30-18.00
lördag
10.00-14.00
söndag
stängt
Tack för er
uppmärksamhet!
Frågor?
[email protected]
Download