PowerPoint - Göteborgs universitet

advertisement
Gränsöverskridande i
flerspråkig kommunikation
med datorer
Robin Cooper, professor i datalingvistik
Föreståndare, Nationella forskarskolan i språkteknologi
(GSLT)
Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet
Problem
Har du någonsin haft problem med att
• programmera en video?
• hitta på din nya mobiltelefon?
• boka biobiljetter med hjälp av ett
automatisk telefonsystem?
• komma ihåg om du låst dörren eller stängt
av spisen?
• köra bil och hitta? sätta på radion i en
hyrbil?
Exempel:
att boka en biobiljett
• Så här kan det gå till:
Dialogteknologi
• att prata med en dator på ett naturligt sätt
• en dator som är inbäddad i din bil, ditt hus,
din videobandspelare
• en framtid när vi använder naturligt språk
mer och mer att interagera med
automatiska tjänster och hushålls- och
bilelektronik
Gränsöverskridande nr 1:
humanistisk teknologi
• drömmen om att prata med maskiner på
naturliga språk som svenska
• kräver forskare som kan både tekniken
och humanistiska aspekter av mänskliga
språk
• både programmering och analys av
språkets struktur
Gränsen humaniora teknik i
informationssamhället
• gränsen mellan fakulteter/universitet
• man behöver ha teknisk kunskap att vara
humanist idag
• tekniker inom informationsindustri behöver
ta hänsyn till humanistiska aspekter
• gränsen humaniora teknik håller på
syddas bort?
Att prata med en dator idag
• Fördel med dialogsystem: man får delta i
(väldigt enkla) samtal och tala om direkt
vad man vill göra
• Ett exempel: SJs kundservice
• Så här kan det gå till:
Dialog är inte bara tal
• talteknologi – taligenkänning, talsyntes
• oerhört snabba och djupgående
utvecklingar de senaste åren
• skapat möjligheter för dialogsystem med
användning av talat språk
• men mer än bara talteknologi behövs för
att kunna skapa dialogsystem
Informationsutbyte i dialog
• dialoger har en struktur - spel med olika
drag
• t ex om man ställer en fråga så förväntas
ett svar
• någonting självklart som datorer inte vet
av sig själva
• eller är det så självklart?
Man kan ge extra information
som svar på en fråga
- Vilken dag ska du resa?
- Torsdag, första klass
Hur går det om man svarar på
flera frågor samtidigt
• Så här går det med SJs system:
Gränsöverskridande no 2:
att komma över gränsen till
• naturligare samtal
• mindre frustration
• mer flexibelt informationsutbyte
Gränsöverskridande no 3: flera
uppgifter (domäner) inom ett
system
• GoDiS hemassistent och videobandspelare
• En prototyp som vi utvecklar inom GU Dialogue
Systems Lab
• Naturligare, flexiblare samtal
Såhär kan det låta:
Welcome to the home device manager
Switch on the light in the TV room
OK, change. The lamp in the TV room is
now switched on.
Change domain.
Do you want to choose another domain?
Yes
Welcome to GoDiS
VCR
Welcome to the telephone and VCR
manager
Add a programme today,
channel 5 from 18.30 to 20.30
OK, add a programme. I will
record channel 5 today from
18.30 to 20.30
Change domain
Do you want to choose another
domain?
Yes
Welcome to GoDiS
Home
Welcome to the home device manager
I’m going out
OK, going out. Do you want to leave
the light on in any of the rooms?
Yes, in the hall
All lights except the one in the hall have
been shut down
Goodbye
Gränsöverskridande no 4: flera
språk i samma system
• Flerspråkiga dialogsystem för flerspråkiga
hushåll
• Samma underliggande dialogsystem
• Skapa parallella grammatiker
• Viktigt att kunna byta språk mitt i dialogen
Såhär:
Welcome to the home device manager
Switch on the light in the study
OK, change. The lamp in the study is now
switched on
Svenska
Ljuset i arbetsrummet är nu tänt
Morgonläge
Okay, vakna. Vill du tända ljuset i köket?
Ja
Ändra till morgonläge. Alla lampor har nu
tänts
Jag går ut
Okay, gå ut. Vill du låta ljuset vara tänt i
något av rummen?
Ja, i hallen
Alla lampor förutom den i hallen har släckts
Hejdå
Gränsöverskridande no 5:
att prata med maskiner??!
• Naturlig dialog med maskiner?
• Hur vill man kunna prata med sin
videobandspelare?
• Viktigt att hitta rätt nivå som båda tekniken och
människan klarar av
• Fördelar:
–
–
–
–
Hjälp genom dialog
Kommunikation på distans
Hjälp för funktionshindrade
Säkrare i bilen?
Download