Martin Persson

advertisement
Vad händer med vårt klimat?
Att navigera mellan klimatskeptiker &
domedagsprofeter
Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer – Göteborg 2005-10-07
Martin Persson
Fysisk resursteori
Energi & Miljö, Chalmers
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Norra halvklotets medeltemperatur under de
senaste 1000 åren
Källa: IPCC, 2001
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
De 20 varmaste åren sedan 1860:
1. 1998
6.
1997
11. 1991
16.
1987
2. 2002
7.
1995
12. 1944
17.
1983
3. 2003
8.
1999
13. 1988
18.
1993
4. 2004
9.
2000
14. 1996
19.
1981
5. 2001
10. 1990
15. 1994
20.
1989
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Foto: Archivo Museo Salesiano (1928),
Daniel Beltra, Greenpeace (2004)
Upsala-glaciären, Patagonien
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Pasterze-glaciären, Österriken
1875
2004
Källa: www.worldviewglobalwarming.org
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Förändring av istäcket kring Arktis
1979
2003
Källa: NASA, 2003
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Katrina – exempel på en trend som kan
kopplas till klimatförändringar?
New Orleans, 2005
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Källa: Webster et al., Science, 2005
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad vet vi om klimatet? Vi vet att...
- Det finns en naturlig växthuseffekt…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Den naturliga växthuseffekten
H2O
CO2
T = -19°C
T = 14°C
Jorden utan atmosfär
Jorden med atmosfär
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad vet vi om klimatet? Vi vet att...
- Det finns en naturlig växthuseffekt…
(de viktigaste naturliga växthusgaserna är koldioxid (CO2) och
vattenånga)
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad vet vi om klimatet? Vi vet att...
- Det finns en naturlig växthuseffekt…
(de viktigaste naturliga växthusgaserna är koldioxid (CO2) och
vattenånga)
- Halten CO2 har ökat i atmosfären…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Halten av koldioxid i atmosfären
2003 - 376 ppm
Källa: IPCC, 2001
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
7
U-länderna
6
Forna Östblocket
I-länderna
5
4
3
2
1
0
1950
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
1960
1970
1980
1990
2000
Källa: Marlandet al. (CDIAC), 2005
Utsläpp av CO
2
(miljarder ton C)
Utsläpp av CO2 från användning av fossila bränslen
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad vet vi om klimatet? Vi vet att...
- Det finns en naturlig växthuseffekt…
(de viktigaste naturliga växthusgaserna är koldioxid (CO2) och
vattenånga)
- Halten CO2 har ökat i atmosfären…
- Första ordningens respons: om halten växthusgaser
ökar, ökar temperaturen – osäkert hur mycket!
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad vet vi om klimatet? Vi vet att...
- Det finns en naturlig växthuseffekt…
(de viktigaste naturliga växthusgaserna är koldioxid (CO2) och
vattenånga)
- Halten CO2 har ökat i atmosfären…
- Första ordningens respons: om halten växthusgaser
ökar, ökar temperaturen – osäkert hur mycket!
- Klimatet har förändrats…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Temperaturförändring 1860-2000
Källa: IPCC, 2001
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad vet vi om klimatet? Vi vet att...
- Det finns en naturlig växthuseffekt…
(de viktigaste naturliga växthusgaserna är koldioxid (CO2) och
vattenånga)
- Halten CO2 har ökat i atmosfären…
- Första ordningens respons: om halten växthusgaser
ökar, ökar temperaturen – osäkert hur mycket!
- Klimatet har förändrats…
- Vi har inte sett den fulla effekten av våra utsläpp av
växthusgaser…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Källa: IPCC, 2001
Det tröga klimatet
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Framtida effekter av klimatförändringar –
vad vet vi?
- Temperaturökningar…
- Havsnivåhöjningar…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Klimatförändringarna & havsnivåhöjningar
Två effekter:
1. Världshaven värms upp & expanderar
2. Isar & glaciärer smälter. Om…
…världens alla glaciärer smälter höjs havsnivån
med 0,5 m
…Grönlandsisarna smälter höjs havsnivån med 7 m
…Antarktis smälter höjs havsnivån med 74 m
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Framtida effekter av klimatförändringar –
vad vet vi?
- Temperaturökningar…
- Havsnivåhöjningar…
- Förändringar i nederbörd (mer torka på vissa
ställen, mer nederbörd på andra)…
- Förluster av ekosystem (koraller, atoller, arktiska &
alpina ekosystem, Amazonas)…
Fattiga länder i syd kommer drabbas hårdast!
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Hur mycket måste vi minska utsläppen
av växthusgaser?
Beror på två saker:
1. vilket klimatmål vi vill nå…
2. hur känsligt klimatet är…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Källa: Caldeira et al., Science 2003
Årliga utsläpp av koldioxid (GtC)
Utsläppsbanor för att nå ett 2-graders
klimatmål – beroende på klimatkänsligheten
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Koldioxidutsläpp (ton kol per person)
Koldioxidutsläpp per person 1998
6
USA
5
Kanada, Australien, Nya Zeeland
4
Ryssland
Japan
3
Västeuropa (OECD)
Östeuropa
Mellanöstern
2
1
Kina
0
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
1
Sverige
Medel i världen
Latinamerika
Asien
Afrika Indien
2
3
4
Befolkning (miljarder)
5
6
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Strategier för att minska utsläppen av
koldioxid
Använda mindre energi
Använda annan energi
¾ Öka energieffektiviteten
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
?
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Strategier för att minska utsläppen av
koldioxid
Använda mindre energi
Använda annan energi
¾ Öka energieffektiviteten
¾ Ändra livsstil
¾ Minska befolkningstalen
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Strategier för att minska utsläppen av
koldioxid
Använda mindre energi
Använda annan energi
¾ Öka energieffektiviteten
¾ Ersätta kol & olja med naturgas
¾ Ändra livsstil
¾ Fånga in & lagra utsläppen av
koldioxid från fossila bränslen
¾ Minska befolkningstalen
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Herzog et al., Scientific American, February 2000
Infångning och lagring av koldioxid
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Strategier för att minska utsläppen av
koldioxid
Använda mindre energi
Använda annan energi
¾ Öka energieffektiviteten
¾ Ersätta kol & olja med naturgas
¾ Ändra livsstil
¾ Fånga in & lagra utsläppen av
koldioxid från fossila bränslen
¾ Minska befolkningstalen
¾ Ersätta fossila bränslen med
förnybara energikällor
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Mänsklig energianvändning – 410 EJ/år
Biologisk produktion (NPP) – 1 800 EJ/år
Vind, vågor & havsströmmar –
11 700 EJ/år
Energiinflödet från solen –
5 440 000 EJ/år
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Yta som krävs för 600 EJ solenergi
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Yta som krävs för 600 EJ solenergi
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Exempel på ett energiscenario för att nå hårda klimatmål (400ppm):
25
20
Sol-vätgas
15
Fossila bränslen med
CO2-infångning
Sol & vind
TW
10
Biomassa
Kärn- & vattenkraft
5
Fossila bränslen
0
1990 2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
Källa: Azar, Sanden & Sterner, New Academy Review 2004
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Strategier för att minska utsläppen av
koldioxid
Använda mindre energi
¾ Öka energieffektiviteten
Vad
¾ Ändra livsstil
Använda annan energi
¾ Ersätta kol & olja med naturgas
krävs det för att
uppnå
detta?
¾ Fånga
in & lagra
utsläppen av
koldioxid från fossila bränslen
¾ Minska befolkningstalen
¾ Ersätta fossila bränslen med
förnybara energikällor
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
En tredubbel klimatstrategi:
1. Pris på koldioxidutsläpp (genom koldioxidskatt eller
handelssystem)
2. Styrmedel för teknikutveckling och spridning av nya
teknologier
3. Styrmedel för och satsningar på
energieffektiviseringar (till exempel genom
standarder)
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Kostnader för att stabilisera halten
koldioxid i atmosfären
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
350 ppm
450 ppm
s tabilis ation targe t
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
550 ppm
Source Azar & Schneider, Ecological Economics 2002
Trillion USD
Present value costs of stabilising the atmosphere
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad kommer det kosta att stabilisera klimatet?
Global GDP
250
Trillion USD/yr
200
Bau
150
550 ppm
450 ppm
100
350 ppm
50
00
21
90
20
80
20
70
20
20
60
50
20
40
20
30
20
20
20
10
20
00
20
19
90
0
Ye ar
Source Azar & Schneider, Ecological Economics 2002
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad händer på klimatområdet idag?
- Kyoto-protokollet har trätt ikraft…
- EU:s handelssystem har startat…
- Diskusionner på delstatsnivå i USA om
handelssystem & andra åtgärdcer…
- Företagsinitiativ (Chicago Climate Exchange,
World Economic Forum m fl)…
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
”I think we all agree, the past is over”
George W. Bush
Vad händer med vårt klimat?
2005-10-07
Martin Persson
Avdelningen för Fysisk resursteori
Download