Nyhetsbrev - Region Kronoberg

advertisement
Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – februari 2017
Mallar – Rekommenderade läkemedel 2017
Arbetet med uppdatering av mallar i Cosmic i enlighet med Rekommenderade läkemedel 2017 är nu i sin slutfas.
Mallarna kommer att läggas så att sökning bland dessa underlättas. Efter genomgången av mallarna för
rekommenderade läkemedel kommer en genomgång och uppdatering av specialist- och klinikmallar att påbörjas.
Synpunkter på mallarna tas gärna emot via VIS-supporten (easit självservice eller telefon 8610).
Ny version av Cosmic (R8.1.1.07) – lanseras vecka 11
I den nya versionen av läkemedelsmodulen kommer kolumnordning och kolumnbredd att anpassas så att
läsbarheten blir bättre för mallarna. Det blir också möjligt att söka på t.ex. smärta, halsfluss, kärlkramp utan att
behöva skriva ”mot smärta”, mot kärlkramp, mot halsfluss.
Ännu en ny funktion är möjligheten att makulera e-recept. Makuleringsfunktionen följer eHälsomyndighetens
regler för makulering. För att e-receptet ska kunna makuleras måste det vara utfärdat i Cosmic och i version
R8.1.1.07 eller senare. Läs mer om makulering av e-recept på s 21-23 i bildspelet nedan.
Receptikonerna kommer också att förändras för att bättre presentera receptets status. Se bild 24 i bildspelet.
Bildspel om nyheterna för läkemedel: Nyheter och förbättringar i läkemedel Cambio Cosmic version R8.1.1 07
Intern webbsida med nyheter: Nyheter och planerade rättningar i version R81.1.07 - webbsida
Ny leverantör av dosdispenserade läkemedel i maj 2017
Region Kronoberg har tillsammans med Blekinge, Jönköping, Kalmar och Östergötland upphandlat en ny
leverantör av dosdispenserade läkemedel. Nytt avtal har tecknats med Apotekstjänst (Stockholm) och bytet av
leverantör kommer att ske i början av maj 2017.
En arbetsgrupp med medlemmar från de olika landstingen/ regionerna är tillsatt och vi kommer även att ha en
lokal arbetsgrupp där vi bland annat tar hjälp av kommunerna. Som förskrivare kommer du inte att märka så
mycket av leverantörsbytet. Mer information följer när vi närmar oss maj månad.
Läkemedelsnotiser
 Generika till Trombyl – Acetylsalicylsyra TEVA



Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) meddelar att det från och med mars finns generika till
Trombyl (acetylsalicylsyra) bland utbytesgrupperna. Utbytet sker automatiskt på apoteken. TLV
Restnotering av Haldol
Haldol (haloperidol) injektion 5 mg/ml är återigen restnoterad. Preliminärt leveransbesked är mars-april
2017. Alternativ är Dridol (droperidol) inj 2,5 mg/ml eller licenspreparatet Haloperidol-Grindeks
(haloperidol) injektion 5mg/ml. Läs mer på hemsidan
Leveransproblem för Addex-Kalium och Addex-Magnesium
Addex-Kalium 2 mmol/ml och Addex-Magnesium 1 mmol/ml är restnoterade och leveransdatum
saknas. Ersättningsprodukt till Addex-Kalium med finsk märkning förväntas levereras under vecka 9.
Som ersättning till Addex-Magnesium rekommenderas ett licenspreparat. Läs mer på hemsidan - länk
Leveransproblem för pennkanyler till insulinpennor
Under vecka 11-18 kommer upphandlade pennkanyler av märket Klinion inte kunna levereras p.g.a. en
ombyggnad. Som ersättningsprodukt kommer företaget att leverera motsvarande pennkanyler av märket
Insupen. Ytterligare information har gått ut till apotek och diabetessköterskor.
Hur använder man egentligen en insulinpenna eller en inhalator?
Vi vill påminna om medicininstruktioner.se med instruktionsfilmer för läkemedel och medicintekniska
produkter. Medicininstruktioner finns både som webbversion och app och nås via dator, mobil eller läsplatta.
Det finns flera hundra instruktionsfilmer inom ett fyrtiotal terapiområden. Tipsa gärna dina patienter om denna
sida i samband med receptförskrivning av läkemedel som kräver särskilt handhavande vid administrering.
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2017-02-23
Stephan Quittenbaum, ordf LK, tf ordf MK
Cecilia Nordquist, sekr LK
[email protected]
[email protected]
Kommer du ihåg att välja Bufomix Easyhaler och generiskt pregabalin?
Bufomix Easyhaler istället för Symbicort Turbuhaler
Sedan 2016 är Bufomix Easyhaler förstahandsval vid behov av kombination av inhalationssteroid och
långverkande beta-stimulerare för behandling av astma och KOL. Easyhaler-inhalatorn är enkel att använda
och Bufomix är ca 30% billigare än Symbicort. Detta innebär cirka 700-1000 kr lägre årskostnad per behandlad
patient. Såväl Bufomix som Symbicort innehåller samma aktiva ämnen: budesonid+ formoterol. Vid
nyinsättning är det självklart att välja Bufomix, men tänk på detta även vid receptförnyelse!
Generiskt pregabalin istället för Lyrica
Patentet på Lyrica (pregabalin) på indikationerna epilepsi och generaliserad ångest har gått ut och generika finns
tillgängliga. Precis som för gabapentin byts inte pregabalin ut automatiskt på apoteken eftersom läkemedlet har
en epilepsiindikation. Du som förskrivare måste aktivt ange pregabalin på receptet – det finns mallar i Cosmic
till hjälp. Billigaste generika är ca 35-55% billigare än originalet beroende på styrka. Kostnaden kan minska med
1-5000 kr per patient och år.
I januari 2017 var andelen Bufomix ca 60% av alla nyutskrivna/förnyade recept på kombinationen
formoterol+budesonid. Vad gäller pregabalin/Lyrica var andelen generiskt pregabalin ca 25%.
Vi kan nå högre! Som hjälp skickas statistik för din enhet kvartalsvis till verksamhetschef/ansvarig chef.
QlikView – nytt verktyg för läkemedelsuppföljning i regionen
Under det senaste året har arbete pågått för att förbättra uppföljnings- och analysstödet för läkemedel i Region
Kronoberg. Det har resulterat i tre läkemedelsapplikationer i QlikView, som är regionens nya analysverktyg för
ledning/styrning och verksamhetsuppföljning. Applikationerna beskriver läkemedelsordinationer och
förskrivningar med data från Cosmic samt läkemedelskostnader med data från eHälsomyndigheten. Länk (intern)
till QlikView-portalen: http://qv/qlikview/
Under våren pågår utbildning och implementering. Verksamhetschefer, controllers, apotekare, medicinska
kommitténs ledamöter och övriga som sysslar med läkemedelsuppföljning hör till målgrupperna. Två öppna
introduktionstillfällen återstår under våren: den 13/3 kl 14.30-16.30 samt den 7/4 kl 8.30-10.30 i Apollon på
CLV. Intresserade kan anmäla sig via denna länk.
Kommande utbildningar

Gott och Blandat – uppdatering för sjuksköterskor om bl a kärlkramp, hjärtflimmer, bensår,
thyreoidea, HIV och hepatit. Länk till inbjudan
Torsdagen den 16 mars 2017, Kök 11, Växjö (samma program för- och eftermiddag). Anmälan
senast måndagen den 6 mars via länk
Målgrupp: sjuksköterskor inom Region Kronoberg och länets kommuner

Den besvärliga tarmen Länk till inbjudan
Onsdagen den 29 mars 2017, Kök 11, Växjö (samma program för- och eftermiddag).
Anmälan senast onsdagen den 15 mars via länk
Målgrupp: Läkare och specialintresserade sjuksköterskor och dietister inom Region Kronoberg samt länets kommuner

Immunsuppression – medaljen med bådeframsida och baksida. Länk till inbjudan
Tisdagen den 4 april 2017, förmiddag: Kök 11, Växjö, eftermiddag: Hotell Terraza Ljungby (samma
program för- och eftermiddag). Anmälan senast tisdagen den 21 mars via länk
Målgrupp: Läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom Region Kronoberg

Hjärtsvikt
Onsdagen den 17 Maj 2017, Kök 11, Växjö (samma program för- och eftermiddag)
Inbjudan med anmälningslänk skickas ut inom kort.
Målgrupp: Läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom Region Kronoberg samt länets kommuner
Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén, Region Kronoberg, 2016-02-23
Stephan Quittenbaum, ordf LK, tf ordf MK
Cecilia Nordquist, sekr LK
[email protected]
[email protected]
Download