Kem.lista GULLVIVAN Avd+Målarrum

advertisement
Kemikalielista för: Förskolan Kometgatan 2 Avd.Gullvivan . Avd/Målarrum
År: 2014
Använd tangenten F11 för att flytta mellan fälten
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
(Obligatorisk uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
Årsförbrukning
Användnings
-område
De ingående ämnenas R- fraser
alternativt H- fraser **
(Obligatorisk
uppgift*)
(Obligatorisk
uppgift*)
(Ej obligatorisk uppgift*)
Poänggivande i checklistan. Skriv ut Rfrasernas eller H-frasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
H350 Kan orsaka cancer
Flaskfärg/Readymix
Le France o Bourgeois
R
Måla
Flaskfärg/Readymix
Scola
R
Måla
Flaskfärg/Readymix
Color o Co
R
Måla
Flaskfärg/Readymix
Biocolor
R
Måla
Pritt klister limstift
Staples
R
Klistra
Lim, Allim
Staples
R
Limma
Fingerfärg
Staples
R
Fingermålning
Textilfärg
Staples
R
Tryck av olika slag
Lino Paint
Terapima
S
Fixativ
Staples
S
Limma
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
1
*Uppgifterna produktnamn, leverantör, miljömärke, användning och användningsområde är obligatoriskt att fylla i. Årsförbrukning är obligatorisk om verksamhetens
kemikalieanvändning är fastställd som en stor miljöpåverkan.
** Om H-fraser är angivna i säkerhetsdatabladet så ska dessa användas, annars ska R-fraserna skrivas in.
2013-01-15
2
Download